Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene tidsskriftet dekker. Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.
Ansvarlig redaktør
Aslak Syse, professor ved Universitetet i Oslo

Redaktører
John Asland, professor ved Universitetet i Oslo
Tone Sverdrup, professor ved Universitetet i Oslo
Bjørn Henning Østenstad, professor ved Universitetet i Bergen

Medredaktører
Ramborg Elvebakk, advokat og partner i Hjort
Torstein Frantzen, lagdommer i Gulating lagmannsrett
Katrine Fredwall, stipendiat ved Universitetet i Oslo
Trude Haugli, professor ved Universitetet i Tromsø
Torunn E. Kvisberg, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet
Kirsten Sandberg, professor ved Universitetet i Oslo
Karl Harald Søvig, professor ved Universitetet i Bergen
Sicilie Tveøy, advokat og partner i Bull & Co

 
INNSENDING

Manuskripter sendes tidsskriftets redaksjonssekretær per e-post: midtsund.tidsskrifter@gmail.com.

Arbeider som har vært trykket andre steder, vil normalt ikke bli antatt.

KRAV TIL MANUSKRIPTER

Manuskriptet bør være omhyggelig gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Henvisninger etc. bør være i samsvar med kravene i denne veiledningen.

MANUS MÅ INNEHOLDE
 • Artikkeltittel og ev. undertittel
 • Forfatteropplysninger: Navn, akademisk grad, stilling/ institusjonstilknytning
 • Forfatterens e-postadresse og vanlig postadresse
 • Sammendrag (6-10 linjer)
 • 4–8 nøkkelord
 • Referanser
FORMAT

Manus må leveres elektronisk i Word-format (Times New Roman 12 og halvannen linjeavstand), og skal ikke inneholde orddelinger eller koder for overskrifter eller annet, unntatt for angivelse av kursiv. PDF godtas ikke.

LENGDE PÅ ARTIKKELEN

Artikler bør normalt ikke overskride 15 sider (cirka 50 000 tegn inkludert mellomrom).

ARTIKKELTITTEL

Tittelen bør være kort og presis. Det samme gjelder ev. undertittel. Av hensyn til layout og digital publisering, er det ikke anledning å bruke stjernenote eller fotnote i artikkeltittel eller undertittel.

FORFATTERINFORMASJON

Forfatternavn. Forfatteren må informere om nåværende stilling/institusjonstilknytning og e-post.

SAMMENDRAG

Sammendrag plasseres rett under forfatterinformasjonen i manuskriptet. Sett «Sammendrag» som overskrift.

NØKKELORD

Forfatteren må sette opp 4–8 nøkkelord som er relevante og beskrivende for temaet i artikkelen.

MANUSTEKSTEN

Manuskriptet må leveres med tydelige overskriftsnivåer. Det skal være helst to, og maksimum tre, overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Unngå understreking (også i overskrifter) og hyperlenker. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold.

NOTER

Manuskriptet skal ha fotnoter i arabiske tall og føres fortløpende.

FAGFELLEVURDERING

Forfattere som ønsker sin artikkel fagfellevurdert, skal forfatterens navn og andre forfatteropplysninger ikke stå i samme manuskript eller fil som teksten, men leveres på separat ark/som separat fil.

BOKANMELDELSER

Forfattere som skriver bokanmeldelser skal som «overskrift» bruke en standard litteraturreferanse: Bokens forfatter(e): Bokens tittel og undertittel, utgave eller opplag; utgivelsessted: forlag, og utgivelsesår, samt sidetall. ISBN-nummer kan tas med.

LAYOUT

På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.).
 • Nummerering bør unngås med mindre det er nødvendig for artikkelens innhold.
 • Overskriftsnivåer må være tydelig angitt og artikkelen kan ikke overgå mer enn 3 overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Forlaget anbefaler maks 2 overskriftsnivåer i selve artikkelen. Overskriftsnivåene markeres med ulik fontstørrelse og settes i fet skrift.
 • Fotnoter kan ikke benyttes i titler, men kun i selve teksten. Bruk fotnote fremfor stjernenote.
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende.
 • Sitater settes i anførselstegn («….»). Ved sitater som går over 30 ord, settes disse som blokksitat (settes ved hjelp av inntrykk) og anførselstegn fjernes.
REFERANSER

Det vises i hovedsak til Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI: http://dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

KORREKTUR

Antatt artikkel vil bli stilet i tråd med tidsskriftets mal og korrekturlest. Korrekturlest artikkel vil bli sendt til forfatter for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering av redaksjonen på dette tidspunktet. Mindre endringer kan tas i forbindelse med kontroll av korrekturen.

Artikkelforfatteren vil normalt få tilsendt korrekturlest manuskript for godkjenning. Den ferdigsatte artikkelen vil bli sendt til orienterende korrektur. Tilføyelser og endringer i korrekturen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Godkjent korrekturlest artikkel, vil bli sendt til setting. Setteriet sender 1. korrektur til forfatter. Eventuelle merknader til 1. korrekturen sendes fra forfatter til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2 korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

FORFATTEREKSEMPLARER

Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet og en PDF-fil av artikkelen.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon