Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3-6)
av Imran Haider
Artikler
Voldsoffererstatningsordningen
Opplevd betydning av voldsoffererstatning blant mottakere
Vitenskapelig publikasjon
(side 7-32)
av Kristin Stanwick Bårnås, Karl Dahlstrand & Vegard Knutsen
Sammendrag

Voldsoffererstatningsordningen utgjør et betydelig beløp årlig for staten, men det er gjort lite forskning på betydningen erstatningen har for mottakere. Artikkelen søker å besvare denne problemstillingen. Artikkelen bygger på et FoU-prosjekt gjennomført på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet i 2019, og tar utgangspunkt i funnene fra dette prosjektet. Empirien som presenteres, ses i lys av tidligere forskning om tilsvarende ordninger i andre land. Artikkelen går inn på betydningen av søknadsprosess, erstatningsbeløp, rettferdighet og ansvarliggjøring. I likhet med funn fra tidligere studier konkluderer artikkelen med at det ikke er den økonomiske dimensjonen ved erstatning som er viktigst, men anerkjennelse, rettferdighet og tillit.

(side 33-56)
av Bastian Jansen
Sammendrag

I et forsøk på å sikre bedre koordinering i energisektoren ble det i 2010 innført en tilknytningsplikt for nettselskaper som pålegger dem å knytte kraftproduksjon til nettet. Ved brudd på plikten risikerer kraftprodusenter å lide et økonomisk tap, og dette skaper behov for å plassere bestemmelsen i en erstatningsrettslig kontekst. Det er lite veiledning å hente i energilovens regulering eller forarbeider, og i mangel på nærmere regulering blir mer generelle retningslinjer utledet av høyesterettspraksis en sentral kilde.

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

1-2021, årgang 17

 

Redaktører

Anne Marie Frøseth, dr. juris, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Trine-Lise Wilhelmsen, dr. juris, professor, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

Redaksjonsråd

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, ph.d., advokat, LO

Sverre Erik Jebens, tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett; dommer i EMD

Carl Aasland Jerstad, advokat, Haver Advokatfirma

Morten Kjelland, dr. juris, professor, Universitetet i Oslo

Magne Strandberg, ph.d., professor, Universitetet i Bergen

Jørgen Svartebekk, advokat, Advokatfirmaet Riisa & Co

Tom Sørum, advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, ph.d., saksbehandler, Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Jardar Aas, advokat, Gjensidige

 

Kontakt:

anne.froseth@uib.no

t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.

Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2021 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon