Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Barns erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven § 1-1
– særlig om forholdet til oppreisningsansvar etter § 3-5
Vitenskapelig publikasjon
(side 87-128)
av Marte Kolsum
Sammendrag

Artikkelen omhandler barns erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven (skl.) § 1-1 generelt, og forholdet til oppreisningsansvaret spesielt – i lys av nyere rettspraksis. Forfatteren analyserer betydningen av barnets beste for tolkningen av regelen, og for den konkrete helhetsvurderingen. Forfatteren analyserer også rekkevidden av retningslinjene som er gitt i nyere praksis, og kommer med anbefalinger, særlig med hensyn til alder og utvist adferd. Det påvises at § 1-1 får karakter av en tradisjonell lempingsregel i rettsanvendelsen når bestemmelsen anvendes i kombinasjon med § 3-5 og praksis som angir en normalerstatning. Forfatteren reiser spørsmålet om det har en uhensiktsmessig slagside.

(side 142-157)
av Roy Johansen
Sammendrag

Forsikringsselskaper behandler i en rekke tilfeller helseopplysninger om kunder og andre som krever erstatning. Personvernforordningen (GDPR) oppstiller i artikkel 9 nr. 1 et generelt forbud mot å behandle helseopplysninger. I artikkel 9 nr. 2 er det imidlertid gitt en rekke unntak fra dette forbudet. Artikkelen drøfter om et forsikringsselskap kan anvende unntaket i artikkel 9 nr. 2 bokstav f om rettskrav når det behandler helseopplysninger. I artikkelen legges det til grunn at forsikringsselskaper kan anvende unntaket om rettskrav i artikkel 9 nr. 2 bokstav f både ved avtaleinngåelsen, oppgjør under forsikringen, herunder ved et etterfølgende regressoppgjør, og ved en oppsigelse av forsikringen.

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

2-2020, årgang 16

 

Redaktører

Anne Marie Frøseth, professor ved Universitetet i Bergen

Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

Redaksjonsråd

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, advokat i LO

Sverre Erik Jebens, tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett og dommer i EMD

Carl Aasland Jerstad, advokat i Haver Advokatfirmav

Morten Kjelland, professor ved Universitetet i Oslo

Magne Strandberg, professor ved Universitetet i Bergen

Tom Sørum, advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, saksbehandler i Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Jardar Aas, advokat i Gjensidige

 

Kontakt:

anne.froseth@uib.no

t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.

Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon