Artikkelen behandler ansvarsbegrensningen i totalentreprisestandarden NS 8407 punkt 42.3.2 og betydningen av den for forsikringsselskapets regressrett. Ifølge ansvarsbegrensningen blir ikke totalentreprenøren ansvarlig for skader på kontraktsgjenstanden som skyldes mangel, der skaden er dekket av forsikring. Klausulen skaper vanskelige spørsmål som relaterer seg til forholdet mellom kontraktsretten og den alminnelige erstatningsretten. Et eksempel som blir behandlet i artikkelen, er situasjoner der skaden på kontraktsgjenstanden skyldes mangel hos en underentreprenør som ikke står i kontraktsforhold til byggherren. Artikkelen bidrar til klargjøring av en praktisk viktig og hittil lite forstått bestemmelse i de sentrale entreprisestandardene. Samtidig bidrar artikkelen til ny innsikt om forholdet mellom kontraktsretten og deliktsretten innenfor entrepriseretten og i sin alminnelighet.

Nøkkelord: entrepriserett, direktekrav, deliktsansvar, regress, ansvarsbegrensning, mangel, følgeskader