Artikkelen analyserer utkast til regler om ansvar, regress og forsikring i forslag til ny lov om aktivitet i verdensrommet med utgangspunkt i mandatet fra departementet, og setter reglene i et noe bredere perspektiv enn utvalget gjorde. Problemstillingen er viktig fordi Norge planlegger kommersiell oppskytning fra Andøya som også inkluderer utenlandske deltagere. Artikkelen gjennomgår reglene om statens internasjonale ansvar for skade voldt av romgjenstand som bakgrunn for utkastet, spørsmål knyttet til jurisdiksjon og lovvalg i internasjonale erstatningssaker og utvalgets forslag til regler i lys av bl.a. alminnelig norsk erstatningsrett og hensynet til verdiskaping.

Nøkkelord: romgjenstand, romaktivitet, objektivt ansvar, regress, forsikring, jurisdiksjon, lovvalg