Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Forsikringsselskapets regressrett ved følgeskader av mangel i entrepriseforhold
– særlig om grensen mellom kontrakts- og deliktsansvar
Vitenskapelig publikasjon
(side 7-38)
av Ivar Alvik
Sammendrag

Artikkelen behandler ansvarsbegrensningen i totalentreprisestandarden NS 8407 punkt 42.3.2 og betydningen av den for forsikringsselskapets regressrett. Ifølge ansvarsbegrensningen blir ikke totalentreprenøren ansvarlig for skader på kontraktsgjenstanden som skyldes mangel, der skaden er dekket av forsikring. Klausulen skaper vanskelige spørsmål som relaterer seg til forholdet mellom kontraktsretten og den alminnelige erstatningsretten. Et eksempel som blir behandlet i artikkelen, er situasjoner der skaden på kontraktsgjenstanden skyldes mangel hos en underentreprenør som ikke står i kontraktsforhold til byggherren. Artikkelen bidrar til klargjøring av en praktisk viktig og hittil lite forstått bestemmelse i de sentrale entreprisestandardene. Samtidig bidrar artikkelen til ny innsikt om forholdet mellom kontraktsretten og deliktsretten innenfor entrepriseretten og i sin alminnelighet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 39-71)
av Trine-Lise Wilhelmsen
Sammendrag

Artikkelen analyserer utkast til regler om ansvar, regress og forsikring i forslag til ny lov om aktivitet i verdensrommet med utgangspunkt i mandatet fra departementet, og setter reglene i et noe bredere perspektiv enn utvalget gjorde. Problemstillingen er viktig fordi Norge planlegger kommersiell oppskytning fra Andøya som også inkluderer utenlandske deltagere. Artikkelen gjennomgår reglene om statens internasjonale ansvar for skade voldt av romgjenstand som bakgrunn for utkastet, spørsmål knyttet til jurisdiksjon og lovvalg i internasjonale erstatningssaker og utvalgets forslag til regler i lys av bl.a. alminnelig norsk erstatningsrett og hensynet til verdiskaping.

Vitenskapelig publikasjon
(side 72-80)
av Alexander Wiesner Barg & Kyrre W. Kielland

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

1-2020, årgang 16

 

Redaktører

Anne Marie Frøseth, professor ved Universitetet i Bergen

Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

Redaksjonsråd

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, advokat i LO

Sverre Erik Jebens, tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett og dommer i EMD

Carl Aasland Jerstad, advokat i Haver Advokatfirmav

Morten Kjelland, professor ved Universitetet i Oslo

Magne Strandberg, professor ved Universitetet i Bergen

Tom Sørum, advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, saksbehandler i Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Jardar Aas, advokat i Gjensidige

 

Kontakt:

anne.froseth@uib.no

t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.

Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon