Artikkelen omhandler beskrivelsen av forsikringsproduktet i en del skadeforsikringsbransjer i lys av nyere nemndspraksis. Hensikten er å vise betydningen av nemndspraksis ved tolkningen av vilkårene og samspillet mellom nemndspraksis og selskapspraksis ved utviklingen av dem, og også å påpeke en del svakheter ved de omtalte vilkårene. Fremstillingen diskuterer en del sentrale begreper og problemstillinger i beskrivelsen av forsikringens dekningsfelt og utmåling av erstatning i tingskadeforsikring, unntaket for kontraktsansvar i ansvarsforsikring og grensen mellom en og flere tvister i rettshjelpforsikring.

Nøkkelord: plutselig skade, plutselig påvirkning, brann, samvirkende skadeårsaker, konstruksjonsfeil, kontraktsansvar, tvist