Artikkelen omhandler forholdet mellom henholdsvis kjøperens og selgerens boligforsikring og boligselgerforsikringen når det foreligger en kjøpsrettslig mangel ved salg av bolig. Dette reiser flere problemstillinger: For det første må det avklares i hvilken utstrekning de forskjellige forsikringene faktisk omfatter slike mangler. I den utstrekning mangelen er dekket under en eller flere forsikringer, er det for det andre spørsmål om hvilke rettigheter selgeren og kjøperen har under de forskjellige forsikringene. Dersom mangelen er dekket under flere forsikringer, er det til slutt spørsmål om kjøperen og/eller selgeren kan velge mellom disse dekningene og i så fall; om det er hjemmel for regress mellom selskapene etter at kjøperen og/eller selgeren har fått dekning. Den siste problemstillingen tar opp fal. § 6-3, skl. § 4-2 jf. § 4-3 og alminnelige rettsgrunnsetninger med utgangspunkt i skl. § 5-3 som hjemmel for regress.

Nøkkelord: boligsalg, kjøpsrettslig mangel, boligselgerforsikring, boligforsikring, regress, dobbelforsikring