Artikkelen gir en oversikt over et forsikringsforetaks adgang til å utlevere opplysninger om kunder eller andre. Forsikringsforetak har taushetsplikt om kunders og andres forretningsmessige og personlige forhold. Utlevering av slike opplysninger krever samtykke eller lovhjemmel. Loven gir utleveringsadgang når formålet er å utføre et kundeoppdrag, avdekke forsikringssvindel eller bygger på «need to know»-prinsippet. Utleveringshjemmel i finansforetaksloven er også utleveringsgrunnlag etter personopplysningsloven.

Nøytrale personopplysninger som navn, alder, adresse og telefonnummer er ikke taushetsbelagt. Utlevering av nøytrale personopplysninger krever likevel utleveringsgrunnlag i personopplysningsloven. Utlevering av nøytrale opplysninger om bedrifter reguleres ikke av personopplysningsloven. I et konsern er det bare adgang til rutinemessig utveksling av opplysninger om kundenes kontaktdata, fødselsdato og hvilke typer produkter kunden har.

Nøkkelord: taushetsplikt, personlige forhold, forretningsmessige forhold, nøytrale opplysninger, uvedkommende, utleveringshjemmel, utleveringsgrunnlag, konsernkunderegister