Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lederartikkel
(side 3-6)
av Jørgen Aall & Bjarte Askeland
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 7-57)
av Roy Johansen
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over et forsikringsforetaks adgang til å utlevere opplysninger om kunder eller andre. Forsikringsforetak har taushetsplikt om kunders og andres forretningsmessige og personlige forhold. Utlevering av slike opplysninger krever samtykke eller lovhjemmel. Loven gir utleveringsadgang når formålet er å utføre et kundeoppdrag, avdekke forsikringssvindel eller bygger på «need to know»-prinsippet. Utleveringshjemmel i finansforetaksloven er også utleveringsgrunnlag etter personopplysningsloven.

Nøytrale personopplysninger som navn, alder, adresse og telefonnummer er ikke taushetsbelagt. Utlevering av nøytrale personopplysninger krever likevel utleveringsgrunnlag i personopplysningsloven. Utlevering av nøytrale opplysninger om bedrifter reguleres ikke av personopplysningsloven. I et konsern er det bare adgang til rutinemessig utveksling av opplysninger om kundenes kontaktdata, fødselsdato og hvilke typer produkter kunden har.

(side 58-80)
av Patrik Linsbauer
Sammendrag

Etter en oversikt over de første avtaler om regulering av biltrafikk og forsikringsplikt over landegrenser presenterer forfatteren sentralt EU/EØS-regelverk på området, som motorvogndirektivene, Brussel I-forordningen/Luganokonvensjonen og forordningen om lovvalgsregler for forpliktelser utenfor kontrakt (Roma II). På bakgrunn av enkelte bestemmelser i motorvogndirektivene fravek EU-domstolen i desember 2007 hovedregelen i Brussel I/Lugano om at saksanlegg må skje i skadelandet eller i saksøktes hjemland – fra da av kan man etter trafikkskade i utlandet også anlegge sak i sitt hjemland. Kompliserte formelle krav om oversettelse av stevning og andre dokumenter til fremmed språk og om korrekt forsendelse av dokumentene til utenlandsk motpart var imidlertid en høy terskel for mange, ikke minst da saksøker først måtte legge ut tidvis store beløp. I oktober 2013 kom dommerne i Luxemburg til at saksøker også kan sende stevning og dokumenter til den etter motorvogndirektivene allerede obligatoriske skaderepresentanten for det utenlandske forsikringsselskapet. Representanten har ikke passiv søksmålskompetanse, men fungerer nå som en allerede oppnevnt prosessfullmektig for det utenlandske selskapet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon