Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 177-182)
av Ragnhild Helene Hennum
Fagfellevurderte artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 183-210)
av Trine-Lise Wilhelmsen
Sammendrag

Artikkelen omhandler forsikring av ulovlig interesse, som betyr forsikring hvor det hefter et ulovlig forhold ved den økonomiske interessen som er gjenstand for forsikring. Artikkelen gir en presentasjon av utviklingen av hjemmelen for at forsikring av ulovlig interesse medfører at avtalen er ugyldig og analyserer begrepet «ulovlig interesse» med utgangspunkt i rettspraksis og nemndspraksis. Det gis også en fremstilling av alternative klausuler som benyttes i praksis for å regulere sider av dette spørsmålet. Konklusjonen er at vurderingen av om interessen er lovlig er konkret og skjønnsmessig, men gir samtidig fleksibilitet til å sikre rimelige løsninger i praksis.

Vitenskapelig publikasjon
(side 211-229)
av Erling Hjelmeng
Sammendrag

Artikkelen påpeker at norsk erstatningsrett utvikler seg på bakgrunn av folkerettslig påvirkning. Dels gjelder dette direkte, ved at folkerettslige normer med tilhørende krav om effektive rettsmidler fungerer som umiddelbart rettsgrunnlag for ansvar, dels ved at folkerettslige argumentasjonsmønstre brer om seg i intern rett og tjener som inspirasjon også utenfor de folkerettslige normene. Disse effektene dokumenteres og illustreres ved en gjennomgang av to nyere høyesterettsdommer. Videre går artikkelen inn i diskusjonen om erstatningsansvar etter EMK og EØS-avtalen bør forankres direkte i de folkerettslige normene eller i eksisterende internrettslige ansvarshjemler, først og fremst skl. §2-1. Det fremholdes at en umiddelbar forankring i folkerettslige ansvarsgrunnlag representerer den enkleste og ryddigste løsningen.

Bokmelding
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon