Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Navnet indikerer at tidsskriftet er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade. Rettsområdene har store praktiske og prinsipielle berøringsflater.

Tidsskriftet bringer artikler på høyt faglig nivå, herunder omtale av nye dommer og ny lovgivning, samt bokanmeldelser. Artiklene blir fagfellevurderte. Slik holder tidsskriftet leserne orienterte om rettutviklingen innenfor erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Tidsskriftet utkommer i fire nummer per år.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manuskripter som ønskes vurdert for publikasjon, sendes som Word-fil per e-post til redaktørene anne.froseth@jur.uib.no eller bjarte.askeland@jur.uib.no. Redaktørene mottar gjerne også ideer til artikler.
Redaktører
Professor dr. juris Bjarte Askeland
Professor dr. juris Anne Marie Frøseth

Redaksjonsråd
Advokat ph.d. Imran Haider, LOs juridiske kontor i Oslo
Professor dr. juris Gudrun Holgersen
Lagdommer Sverre Erik Jebens
Advokat Carl Aasland Jerstad
Professor dr. juris Morten Kjelland
Rettskyndig medlem i Trygderetten, Runar Narvland
Advokat Knut Riisa
Professor dr. juris Magne Strandberg
Advokat Tom Sørum
Ph.d. Bjarte Thorson
Førsteamanuensis ph.d. Inge Unneberg
Professor dr. juris Trine-Lise Wilhelmsen
Advokat Jardar Aas

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon