Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Universitetsforlaget orienterer:
Grunnet en feil i det første opplaget av Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 4-18, har heftet blitt trykket og sendt ut til abonnentene på nytt. Feilen gjelder artikkelen «Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen ved uføretrygd» der tabellene skulle ha vært trykket i farger. Utover dette er heftene identiske.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Navnet indikerer at tidsskriftet er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade. Rettsområdene har store praktiske og prinsipielle berøringsflater.

Tidsskriftet bringer artikler på høyt faglig nivå, herunder omtale av nye dommer og ny lovgivning, samt bokanmeldelser. Artiklene blir fagfellevurderte. Slik holder tidsskriftet leserne orienterte om rettutviklingen innenfor erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Tidsskriftet utkommer i fire nummer per år.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manuskripter som ønskes vurdert for publikasjon, sendes som Word-fil per e-post til redaktørene anne.froseth@jur.uib.no eller bjarte.askeland@jur.uib.no. Redaktørene mottar gjerne også ideer til artikler.
Redaktører
Bjarte Askeland, lagdommer i Gulating lagmannsrett
Anne Marie Frøseth, professor ved Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær
Lina Tosterud

Redaksjonsråd
Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer
Imran Haider, advokat i LO
Gudrun Holgersen, professor emerita, Universitetet i Bergen
Sverre Erik Jebens, tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett og dommer i EMD
Carl Aasland Jerstad, advokat i Haver Advokatfirma
Morten Kjelland, professor ved Universitetet i Oslo
Magne Strandberg, professor ved Universitetet i Bergen
Tom Sørum, advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin
Bjarte Thorson, saksbehandler i Europarådet
Inge Unneberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI
Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo
Jardar Aas, advokat i Gjensidige
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
  • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
  • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
  • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
Forfatterveiledning er tilgjengelig her.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon