Ønsket om større kontroll på funksjoner i næringsbygg, mer energieffektiv drift og muligheten til datadrevne beslutninger og investeringer gjør at eiendomsbransjen tar mer og mer digital infrastruktur (IoT) og skyløsninger i bruk. Idet smarte bygg representerer et relativt nytt landskap for både utleiere og leietakere, vil flere juridiske problemstillinger måtte avklares fremover. I denne artikkelen redegjør vi for hvem som kan ha råderetten til dataene som skapes i et smart næringsbygg.

Nøkkelord: Næringseiendom, GDPR, lisensavtaler, åndsverksloven, markedsføringsloven, databaser, forretningshemmeligheter, IoT