Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 109-111)
av Natasja Plur & Tom Rune Lian
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 112-142)
av Øyvind Ravna
Sammendrag

Finnmarkskommisjonen er opprettet for å utrede rettigheter til land og vann i Finnmark. Den har i dag fullført seks utredninger. Vurderingene og konklusjonene i de fem første rapportene er så vidt like når det gjelder kollektive rettigheter at de kan sies å være «skåret over samme lest». I desember 2019 la kommisjonen fram sin sjette utredning, rapport felt 4 Karasjok. Denne utredningen bryter i betydelig grad med de foregående, idet kommisjonen for første gang kommer til at folket i et felt eier sine utmarksområder. I denne artikkelen undersøkes det hvordan kommisjonen kommer til et slikt resultat, hvor det pekes på at det er en følge av en annen til nærming til rettsregler, rettshistorie og folkerett enn av vesensforskjeller i faktiske forhold.

Vitenskapelig publikasjon
(side 143-156)
av Christoffer Nicolaisen, Hanne P. Gulbrandsen & Robin Welhaven Føyen
Sammendrag

Ønsket om større kontroll på funksjoner i næringsbygg, mer energieffektiv drift og muligheten til datadrevne beslutninger og investeringer gjør at eiendomsbransjen tar mer og mer digital infrastruktur (IoT) og skyløsninger i bruk. Idet smarte bygg representerer et relativt nytt landskap for både utleiere og leietakere, vil flere juridiske problemstillinger måtte avklares fremover. I denne artikkelen redegjør vi for hvem som kan ha råderetten til dataene som skapes i et smart næringsbygg.

Vitenskapelig publikasjon
(side 157-168)
av Terje Sjøvold
Sammendrag

Artikkelen omhandler boligaksjeselskapet som organisasjonsform innen boligretten. Artikkelen tar for seg boligaksjeselskapets særpreg og peker på forskjeller og ulikheter i forhold til borettslaget. Kjennetegnet ved et boligaksjeselskap er et selskap med samme formål som et borettslag - og der deler av borettslagsloven er gjort gjeldende for boligaksjeselskapene - men som selskapsrettslig er organisert som et aksjeselskap. Boligaksjeselskapet er strengt tatt en uønsket organisasjonsform innen boligretten, noe som er manifestert bl.a. ved at det gjennom et forbud mot nystiftelser mesteparten av tiden som har gått siden vi fikk den første borettslagsloven av 1960. Samtidig har det vært gjort lite for å bidra til omdanning av de boligaksjeselskap som faktisk eksisterer. Artikkelen reiser spørsmålet om lovgivningen bør endres for å lette omdanning av boligaksjeselskap.

Vitenskapelig publikasjon
(side 169-191)
av Anders Parmann
Sammendrag

Artikkelen tar for seg rettigheter til høsting av skjell i saltvann innenfor eiendomsgrensen. Artikkelen gjennomgår rettshistorien fra midten av 1800-tallet, og ser spesielt på juridisk teori og rettspraksis på området for å svare på spørsmålet om hvem som har rett til å høste skjell innenfor eiendomsgrensen i saltvann. Artikkelen konkluderer med at alle andre ville skjell enn flatøsters er fritt for enhver å høste, og at dette inkluderer den nyankomne stillehavsøstersen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 192-204)
av Åsta Eikeland Foldvik & Marius Borgen
Sammendrag

I bygge- og anleggsprosjekter kan det være innlagt eller oppstå tidsmessig «slakk». Problemstillingen denne artikkelen behandler, er hvordan disposisjonsretten over slik slakk fordeles mellom en byggherre og en entreprenør. Dette blir i juridisk teori ofte omtalt som et spørsmål om hvem som eier slakken.

I denne artikkelen er konklusjonen at entreprenøren i utgangspunktet eier slakken, i den forstand at han kan kreve fristforlengelse i overensstemmelse med den faktiske påvirkningen på hans arbeid. Det vil trolig kunne gjøres unntak fra dette utgangspunktet dersom slakken har oppstått som følge av negative endringer, avbestillinger eller markert bedre grunnforhold enn forutsatt.

Takk fra redaksjonen!

Tidsskrift for eiendomsrett

1-2020, årgang 16

Ansvarlig redaktør

Tom Rune Lian, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

REDAKSJONSRÅD

Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis ved NMBU

Frode Innjord, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Anders Pind, advokat i Advokatfirmaet Hammervoll & Co

Geir Stenseth, professor ved Universitetet i Oslo

Endre Stavang, professor ved Universitetet i Oslo

Tore Bråthen, professor ved Handelshøyskolen BI

Dag Henden Torsteinsen, advokat i Advokatfirmaet Grette

 

Kontakt

trl@wiersholm.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett.

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett#rights. Tidsskriftet er også tilgjengelig på www.juridika.no.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 1504-3495

ISSN Online: 0809-9529

DOI: 10.18261/issn.0809-9529

 

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon