Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 10-32)
av Fredrik Holth & Ragnhild Sæhlie Jetlund
Sammendrag

Artikkelen omhandler jordskifterettens kompetanse til å gi en ny eiendom rett til bruk av eksisterende vei. Lov 21. juni nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskifteloven) kan oppfattes slik at den gir hjemmel til innpåkjøp etter to ulike rettslige grunnlag. De to rettslige grunnlagene gir til sammen tre mulige behandlingsspor, med ulike kombinasjoner av saksbehandlings- og sakskostnadsregler. Artikkelen diskuterer om det er grunnlag for hevde at det er to rettslige grunnlag for innpåkjøp, og problematiserer de utfordringer dette eventuelt gir med hensyn til saksbehandling og sakskostnader. Et sentralt element i denne vurderingen er skillet mellom jordskifte og ekspropriasjon.

Vitenskapelig publikasjon
(side 33-49)
av Tobias Solli Arnøy
Sammendrag

Temaet for artikkelen er en analyse av Høyesteretts avgjørelser i sakskomplekset om Zachariasbryggen (HR-2016-1240-A og HR-2017-2359-A) og noen rettspolitiske betraktninger om vederlagskravet ved festeforholdets avvikling. Videre vil spørsmålet om det er adgang til å avtale seg bort fra avviklingsreglene i tomtefesteloven (§§ 39 til 41), vurderes.

Vitenskapelig publikasjon
(side 50-77)
av Thor Falkanger
Sammendrag

Fast eiendom er ikke så sjelden overført – mot eller uten vederlag – for et bestemt formål. Hva skjer med eiendommen når formålet faller bort? Noen eksempler: veigrunn, tomt til skole, foreningshytte eller grendehus.

Bokomtale

Tidsskrift for eiendomsrett

1-2019, årgang 15

Ansvarlig redaktør

Tom Rune Lian, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

REDAKSJONSRÅD

Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis ved NMBU

Frode Innjord, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Anders Pind, advokat i Advokatfirmaet Hammervoll & Co

Geir Stenseth, professor ved Universitetet i Oslo

Endre Stavang, professor ved Universitetet i Oslo

Tore Bråthen, professor ved Handelshøyskolen BI

Dag Henden Torsteinsen, advokat i Advokatfirmaet Grette

 

Kontakt

trl@wiersholm.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett.

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 1504-3495

ISSN Online: 0809-9529

DOI: 10.18261/issn.0809-9529

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon