En rekke offentligrettslige krav gjelder for næringsbygg. Både i leieforhold og i salgstransaksjoner oppstår det spørsmål om hvem som har ansvaret for at disse er oppfylt. For å ta stilling til det må man først vite hva slags krav det er snakk om.

Nedenfor gjennomgås hvilke offentligrettslige krav som gjelder for næringsbygg. Deretter ser vi nærmere på hvordan ansvaret for disse kravene fordeles mellom utleier og leietaker i leieforhold og mellom kjøper og selger i transaksjoner.