Det er greit å vite at man faktisk får beholde det man kjøper. Meglerstandarden for kjøp av eiendom og eiendomsselskaper utarbeidet av Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund inneholder derfor egne garantier knyttet til at selger eier aksjene eller eiendommen han selger, og at det selskapet som selges, eier eiendommen. Dette er såkalte fundamentale garantier som gjelder uavhengig av hva kjøper kjente eller burde kjenne til ved signering av avtalen. Selv om selger garanterer at han eier aksjene eller eiendommen, er det ikke sikkert at kjøper får beholde eiendommen/aksjene dersom dette viser seg å være feil. Hovedregelen er nemlig at rett eier kan kreve eiendelen til seg, og i så fall har kjøper kun et erstatningskrav mot selger.

Denne artikkelen er ment å gi en oversikt over regelverket ved rettighetskollisjoner i aksjer og eiendom, samt knytte noen kommentarer til hva kjøpere bør gjøre for å sikre seg at ervervet står seg mot eventuelle andre rettigheter i aksjene og/eller eiendommen.1