Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lederartikkel
(side 107-110)
av Katrine Broch Hauge, Fredrik Holth & Per Kåre Sky
Artikkel
(side 111-172)
av Jan Gudmund Aanerud
Sammendrag

Artikkelen tar for seg tolkning av reguleringsplaner. Den går blant annet inn på spørsmålet om tolkningsplikt og drøfter hvilke prinsipper som er styrende for tolkningsprosessen. Det er konkludert med at tolkning av reguleringsplaner i hovedsak følger de samme prinsipper som lovtolkning. Artikkelen gjennomgår visse typetilfeller av tolkningsproblemer, blant annet motstridstilfeller. Den går også inn på noen tilknyttede problemstillinger, for eksempel forholdet mellom planbestemmelser og legalitetsprinsippet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 173-207)
av Helén E. Elvestad
Sammendrag

Denne artikkelen tar for seg hvilke utfordringer utbyggere i Oslo har med strøksservitutter.

Artikkelen bygger på intervjuer med utbyggere i Oslo og beskriver hvordan utbyggere håndterer strøksservitutter i praksis og hva de anser som de største utfordringene med disse servituttene i utbyggingsprosjekter. Hensikten var å vurdere hvorvidt strøksservitutter er en utfordring for utbygger i fortettingsprosjekter i Oslo. Deretter drøftes fordeler og ulemper med utbyggernes egne forslag til løsninger og forbedringsalternativer.

På bakgrunn av artikkelens funn kan det konkluderes med at strøksservitutter er en utfordring for utbygger i fortettingsprosjekter i Oslo. Den største utfordringen er at dagens regelverk knyttet til håndtering av servitutter ikke skaper incentiv for utbygger til å avklare servituttene.

Tidsskrift for eiendomsrett

2-2017, årgang 13

Forfatterveiledning og informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett

 

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

 

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang til Jusspakken rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: abonnement@universitetsforlaget.no

 

REDAKSJONENS E-POST:

trl@wiersholm.no

 

REDAKTØR

Advokat Tom Rune Lian, Advokatfirmaet Wiersholm AS

 

REDAKSJONSSEKRETÆR

Åsne Midtsund

 

REDAKSJONSRÅD

Universitetslektor Katrine Broch Hauge, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Advokat Frode A. Innjord, Advokatfirmaet Hjort DA

Advokat Anders Pind, Advokatfirmaet Hammervoll & Co DA

Professor dr. juris Geir Stenseth, Høgskolen i Lillehammer

Professor dr. juris Endre Stavang, Universitetet i Oslo

Advokat Stig I. Bech, Advokatfirmaet BA-HR DA

Professor Tore Bråthen, Handelshøyskolen BI

Førstelektor Paul Henning Fjeldheim, Handelshøyskolen BI

Advokat Dag Henden Torsteinsen, Advokatfirmaet Grette DA

 

Tidsskrift for eiendomsrett kommer med to hefter i året.

 

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 1504-3495

ISSN Online: 0809-9529

DOI: 10.18261/issn.0809-9529

 

© Universitetsforlaget 2017 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon