Saksbehandlingen og reglene for rettens kontroll av om de materielle vilkårene for jordskiftesak er til stede, ble vesentlig endret da den nye jordskifteloven trådte i kraft 1. januar 2016. Det obligatoriske vedtaket om å fremme jordskiftesak er nå erstattet med at retten treffer en formløs beslutning om at behandlingen av jordskiftesaken har startet. Hvis det er tvist om de materielle vilkårene, eller hvis retten av eget tiltak finner at vilkårene for å fremme saken ikke er oppfylt, fattes det en jordskifteavgjørelse. I motsetning til jordskifteloven 1979 tilkjennes det etter ny jordskiftelov ikke sakskostnader i tvister om de materielle vilkårene er til stede eller ikke for en jordskiftesak. Jordskifterettens skjønnskompetanse har også blitt utvidet, og det redegjøres for hvordan retten prøver og avgjør de materielle prosessforutsetninger i skjønn og i saker hvor jordskifte og skjønn kombineres.

Nøkkelord: materielle vilkår, jordskiftesak, skjønn, tiltaksjordskifte, rettens kontroll