Artikkelen omhandler næringsmeglernes juridiske ansvar for utforming av kjøpekontrakten i eiendomstransaksjoner, holdt opp mot markedspraksis og de vanligst benyttede standardkontraktene i markedet. Rådgivning om kjøpekontrakten settes i sammenheng med meglernes opplysnings- og undersøkelsesplikt. Forfatteren kommenterer samtidig en tidligere artikkel i tidsskriftet om samme tema.