Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over intervensjonsreglene i standardkontraktene for underentrepriser og totalunderentrepriser. Forfatterne tar for seg vilkårene for å kunne intervenere, samt hvordan en intervensjon gjennomføres i praksis. Videre behandles virkningene av en intervensjon, både der den er berettiget og uberettiget. I artikkelen fokuseres det særlig på problemstillinger som oppstår ved tolkingen av de aktuelle bestemmelsene. I artikkelen kommenteres også forholdet til hevningsbestemmelsene i standardene.

intervensjon, intervenere, NS 8415, NS 8416, NS 8417, entreprise