Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 275-276)
av Kåre Lilleholt
(side 325-333)
av Svein Arild Pihlstrøm
Sammendrag

I skjønnsprosessen er viktige sider ved erstatningsfastsettelsen overlatt til skjønnsmennenes særlige kyndighet på sine fagområder. Likevel er det også i skjønnsprosessen et grunnleggende prinsipp at retten ved sin avgjørelse ikke må bygge på en begrunnelse som partene ikke har uttalt seg om under skjønnsforhandlingene. Gjennomgåelsen innledes med to avgjørelser hvor dette grunnleggende krav til kontradiksjon var tilsidesatt. Den andre av disse inneholder også prinsipielle uttalelser om kapitaliseringrente. Det er avsagt en viktig dom om grunnlaget for beregning av fallerstatning, og dom i skytefeltsaken for Østlandet med en rekke skogbruksrettslige problemstillinger, herunder kapitaliseringsrente.

(side 334-336)
av Vibeke Løvold
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon