En utbyggingsavtale er en avtale inngått mellom kommunen som planmyndighet og en utbygger eller grunneier. Slike avtaler regulerer i hovedsak opparbeiding av infrastruktur i forbindelse med utbygging, og har blitt brukt i en årrekke. I 2006 fikk vi nye regler i plan- og bygningslovgivningen som gir rammer for hva avtalene kan gå ut på, og saksbehandlingsregler for inngåelsen. Formålet med reglene er å åpne for fortsatt bruk av slike avtaler, og samtidig hindre at det inngås urimelige avtaler eller at kommunen misbruker sin myndig. Denne artikkelen gir en gjennomgang av reglene.