Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Allmennhetens ferdselsrett i strandsonen
En oppsummering av rettstilstanden etter Høyesteretts dom 21. juni 2005 i Hvaler-saken (Rt. 2005 side 805)
(side 79-104)
av Frode A. Innjord & Egil Jarslett
(side 117-131)
av Svein Arild Pihlstrøm
Sammendrag

Gyldendal Akademisk har i en årrekke gitt ut tidsskrift «Nytt i ekspropriasjonsretten» med omtale av de ekspropriasjonssaker som Høyesterett får til behandling og andre avgjørelser av spesiell interesse for fagfeltet. Dette tidsskrift går nå inn. I stedet vil omtale av rettspraksis på dette området inngå i tidsskrift for eiendomsrett. Siste hefte 2/2004 i «Nytt i ekspropriasjonsretten» omfatter avgjørelser i Høyesterett til og med Rt. 2004 s. 2010 vedrørende erstatning for ekspropriasjon til utvidelse av grav- og urnelund i Lørenskog. Artikkelen nå gjennomgår de senere dommer i Høyesterett inntatt i Rt. 2005 s. 469, Elstad og Aurmoen landskapsvernområde, skjønnssak om verdsettingsprinsipper ved avståelse av eiendom som konsesjonsvilkår i Rt. 2005 side 607, alpinanlegg på Voss i Rt. 2005 s. 1255 og dom om særfordelsfradrag for veganlegg som ga vegutløsning til nye utbyggingsområder, avsagt 9. mars 2006.

(side 132-134)
av Vibeke Løvold
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon