I denne spalten presenteres nyheter innenfor eiendomsretten, herunder nye lovvedtak og lovforslag og ny rettspraksis.