Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 22-42)
av Stig H. Solheim
Sammendrag

Vern av eiendomsrett er en klassisk problemstilling i norsk rett. De fleste jurister knytter denne problemstillingen opp mot Grunnlovens § 105 og kravet om full erstatning ved eiendomsavståelse. I denne artikkelen blir det satt søkelys på om utviklingen i internasjonal rett kan få betydning for eiendomsvernet. Spørsmålet blir drøftet opp mot situasjonen der myndighetene, som vilkår for å innvilge konsesjon, krever at kjøperen må avstå eiendom til staten. Det er først og fremst vernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon som kan synes å ha en viss praktisk interesse. I artikkelen problematiseres også konvensjonens forhold til de tap som kan oppstå på selgersiden, en problemstilling som har en parallell tilbake til situasjonen i «Den store konsesjonssak» fra 1918.

(side 70-75)
av Vibeke Løvold
Sammendrag

I denne spalten presenteres nyheter innenfor eiendomsretten, herunder nye lovvedtak og lovforslag og ny rettspraksis.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon