Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-6)
av Fredrik Buchardt Werpen
Sammendrag

I denne korte artikkelen stiller forfatteren spørsmålstegn ved en jurists mulighet til å drive eiendomsmegling. Forfatteren drister seg også til å komme med forslag til forbedring.

(side 7-30)
av Sveinung O. Flaaten
(side 31-63)
av Reidar Myhre
Sammendrag

I artikkelen behandles spørsmålet om hvilken rett en leier av næringslokaler har i forhold til utleieren til å overdra leieretten til tredjepart. Den deklaratoriske regelen i husleieloven § 8-4 åpner for at leieren kan overføre leieretten når dette skjer i forbindelse med overføring av den virksomhet som drives i lokalet. Husleieloven § 8-5 regulerer gjennomføringen av et slikt leierskifte. Artikkelen redegjør for det nærmere innholdet i husleieloven §§ 8-4 og 8-5, herunder hva som skal regnes som en overføring av leieretten, kriteriet «saklig grunn» som vilkår for utleiers nektelse, prosedyrene for søknad om og godkjenning av overføring, samt virkningene for partene av utleiers godkjenning eller nektelse. Ved gjennomgangen av disse lovreglene blir det fortløpende trukket frem eksempler på ulike, avvikende avtaleklausuler og sagt noe om hvordan slike klausuler skal forstås i lys av lovens deklaratoriske regler. Videre behandles en nylig endring i dekningsloven § 7-10 som er ment å gjøre det enklere for leiers konkursbo å overføre leieretten til tredjepart.

Syndikering av eiendom
Prospektplikten, ansvarsfraskrivelser, skadesløserklæringer og konsesjonskravene
(side 64-85)
av Erik Langseth
(side 98-111)
av Lillann Bugge
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon