Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for eiendomsrett
Tidsskrift for eiendomsrett er praktisk rettet og favner om alle rettsspørsmål vedrørende fast eiendom.

Artiklene i Tidsskrift for eiendomsrett varierer fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for nye lovendringer og praksis på feltet, samt presentasjon av faglitteratur, til kortere meningsytringer og rettspolitiske innlegg om aktuelle spørsmål.

Redaksjonen vil bestrebe seg på å presentere aktuelt, faglig godt og nyttig stoff for det praktiske rettsliv, eiendomsmeglere, investorer og andre som har behov for å holde seg oppdatert på feltet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.
Redaktør

Advokat Tom Rune Lian, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Redaksjonsråd

Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Advokat Frode Innjord, Advokatfirmaet Hjort
Advokat Anders Pind, Hammervoll & Co
Professor Geir Stenseth, Universitetet i Oslo
Professor Endre Stavang, Universitetet i Oslo
Advokat Stig L. Bech, Advokatfirmaet BA-HR
Professor Tore Bråthen, Handelshøyskolen BI
Høyskolelektor Thorunn Falkanger, Handelshøyskolen BI
Førstelektor Paul Henning Fjeldheim, Handelshøyskolen BI
Advokat Dag Henden Torsteinsen, Advokatfirmaet Grette DA
Manuskripter som redaksjonen mottar vil i første omgang bli vurdert av redaktøren, som avgjør om manuskriptet skal sendes til fagfellevurdering. Manuskripter som ikke blir sendt til fagfellevurdering vil ikke bli antatt for publisering. Når fagfellevurderingen foreligger vil forfatteren bli underrettet om artikkelen er blitt antatt for publisering, om artikkelen kan bli antatt for publisering etter bearbeiding, eller om den ikke blir antatt for publisering. Antatt artikkel vil, etter korrektur, bli publisert elektronisk i første omgang, og deretter i tidsskriftets papirversjon.

INNSENDING  

Manuskripter sendes til ansvarlig redaktør per e-post: trl@wiersholm.no. Det bes ved innsending opplyses om artikkelen har vært publisert tidligere, evt. i bearbeidet format.

Arbeider som har vært publisert andre steder, vil normalt ikke bli antatt.

KRAV TIL MANUSKRIPTER

Manuskriptet bør være omhyggelig gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Henvisninger etc. bør være i samsvar med kravene i denne veiledningen.

Manuskripter skal inneholde:

  • Artikkeltittel og ev. undertittel
  • Sammendrag
  • 4–8 nøkkelord
  • Referanser

I tillegg må forfatter legge ved

  • Forfatteropplysninger: Navn, akademisk grad, stilling/institusjonstilknytning
  • Forfatterens e-postadresse og vanlig postadresse

FAGFELLEVURDERING

Ettersom alle artikler skal gjennomgå fagfellevurdering, skal forfattere sende én fil som inneholder forfatterens navn, andre forfatteropplysninger og teksten, og én fil som kun inneholder manuskriptet med sammendrag, nøkkelord og referanser.

FORMAT

Manus må leveres elektronisk i Word-format (Times New Roman 12 og halvannen linjeavstand), og skal ikke inneholde orddelinger eller koder for overskrifter eller annet, unntatt for angivelse av kursiv. Andre filformater (f.eks. PDF og liknende) godtas ikke.

LENGDE PÅ ARTIKKELEN

Tidsskrift for eiendomsrett har ingen minimums- eller maksimumsgrense når det gjelder lengde på artikkelen. Det understrekes likevel at (master)avhandlinger normalt ikke er egnet for publisering uten betydelig bearbeiding og forkorting.

ARTIKKELTITTEL

Tittelen bør være kort og presis. Det samme gjelder ev. undertittel. Av hensyn til layout og digital publisering, er det ikke anledning å bruke stjernenote eller fotnote i artikkeltittel eller undertittel.

SAMMENDRAG

Maksimum 750 tegn m/mellomrom. Sammendrag plasseres rett under forfatterinformasjonen i manuskriptet. Sett «Sammendrag» som overskrift. Sammendraget skal skissere problemstilling, analysemetode og hovedresultater.

NØKKELORD

Forfatteren må sette opp 4–8 nøkkelord som er relevante og beskrivende for temaet i artikkelen.

MANUSTEKSTEN

Unngå understreking (også i overskrifter) og hyperlenker. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold.

NOTER

Manuskriptet skal ha fotnoter i arabiske tall og føres fortløpende. Fotnoter kan ikke benyttes i titler; kun i selve teksten. Bruk fotnote fremfor stjernenote.

BOKANMELDELSER

Forfattere som skriver bokanmeldelser skal som «overskrift» bruke en standard litteraturreferanse: Bokens forfatter(e): Bokens tittel og undertittel, utgave eller opplag; utgivelsessted: forlag, og utgivelsesår, samt sidetall og ISBN-nummer.

LAYOUT

På grunn av krav til layout og ombrekking ved publisering og trykking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.).
  • Nummerering bør unngås med mindre det er nødvendig for artikkelens innhold.
  • Overskriftsnivåer må være tydelig angitt og artikkelen kan ikke overgå mer enn 3 overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Forlaget anbefaler maks 2 overskriftsnivåer i selve artikkelen. Overskriftsnivåene markeres med ulik fontstørrelse og settes i fet skrift.
  • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende.
  • Sitater settes i anførselstegn («….»). Ved sitater som går over 30 ord, settes disse som blokksitat (settes ved hjelp av inntrykk) og anførselstegn fjernes.

REFERANSER

Det vises i hovedsak til Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI: http://dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

KORREKTUR

Antatt artikkel vil bli stilet i tråd med tidsskriftets mal og korrekturlest. Korrekturlest artikkel vil bli sendt til forfatter for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering av redaksjonen på dette tidspunktet. Mindre endringer kan tas i forbindelse med kontroll av korrekturen.

 

Artikkelforfatteren vil normalt få tilsendt korrekturlest manuskript for godkjenning. Den ferdigsatte artikkelen vil bli sendt til orienterende korrektur. Tilføyelser og endringer i korrekturen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Godkjent korrekturlest artikkel, vil bli sendt til setting. Setteriet sender 1. korrektur til forfatter. Eventuelle merknader til 1. korrekturen sendes fra forfatter til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2 korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

FORFATTEREKSEMPLARER

Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet per ordinær post og en PDF-fil av artikkelen per epost.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon