Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Påvirker sosial kapital kommunale styringsprestasjoner i Norge?

aa@hbv.no

ARNTZEN, ANNETT. Dr.philos. i epidemiologi, Universitetet i Oslo 1996. Ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge siden 1992, som professor fra 2010.

tor.nyberg@hbv.no

NYBERG, TOR ERIK. Master i tverrfaglig samfunnsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold 2014. Gjesteforsker ved Høgskolen i Sørøst-Norge siden 2014.

jens.b.grogaard@hbv.no

GRØGAARD, JENS B. Dr.philos. i sosiologi, Universitetet i Oslo 1996. Professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge siden 2000.

Flere studier finner en empirisk sammenheng mellom sosial kapital og offentlige styringsprestasjoner. Artikkelen benytter multippel operasjonalisme for å avdekke om en slik sammenheng finner sted i norske kommuner. Til sammen utfører vi seks regresjons- og paneldataanalyser med fire forskjellige datasett. Analysene bekrefter at kommunale inntekter er den viktigste determinanten for styringsprestasjonen. To av analysene gir en svak støtte til tesen om at sosial kapital påvirker styringsprestasjoner, med indikasjoner på at deltakelse i frivillighet og valgoppslutning påvirker styringsprestasjonen positivt. Hovedinntrykket fra de empiriske resultatene er likevel at sosial kapital har begrenset effekt på den kommunale styringsprestasjonen i Norge. Vi tolker resultatene dit hen at sosial kapital ikke nødvendigvis er irrelevant for offentlige styringsprestasjoner, men at påvirkningskraften er høyt kontekstavhengig. Norske kommuner opererer under et strengt regelverk og kan således tenkes å være likere enn kommuner i mange andre land. I tillegg er sosial kapital-nivået i Norge generelt høyt. I en slik kontekst kan det tenkes at variasjonen i sosial kapital blir mindre viktig når den ses i sammenheng med den kommunale styringsprestasjonen.

Nøkkelord: sosial kapital, kommunale inntekter, kommunale styringsprestasjoner, multippel operasjonalisme

DOES SOCIAL CAPITAL AFFECT LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE IN NORWAY?

Studies suggest the existence of an empirical relation between social capital and government performance. We employ a multiple operationalization scheme to reveal whether such a connection is the case of Norwegian municipalities. We conduct six regression and panel data analyses using four different data sets. These confirm government revenue to be the most important determinant of performance. Two analyses support the social capital claim, with signs that volunteer activities and local election turnouts affect government performance positively. Still, the overall impression is that social capital has limited effect on local government performance in the Norwegian case. This suggests that the significance of social capital is highly context dependent. Norwegian municipalities are governed within strict national laws and regulations, and might be more standardized in their operation than local government bodies elsewhere. In addition, the social capital level in Norway is relatively high. In this context, it is plausible that variation in social capital becomes less important when seen in relation to local government performance.

Keywords: social capital, economic resources, local government performance, multiple operationalization, Norwegian municipalities
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon