Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ti klimalogikker - En kvalitativ analyse av klimatiltak i norsk offentlig debatt (2007-2013)

Skjølsvold, Tomas Moe. Ph.d. i teknologi- og vitenskapsstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2012. Ansatt ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, siden 2008, som forsker fra 2015.

tomas.skjolsvold@ntnu.no

Haugseth, Jan Frode. Ph.d i sosiologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2012. Førsteamanuensis i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet siden 2013.

jan.f.haugseth@ntnu.no

Huseby, Vilde Blix. MA i sosiologi, Universitetet i Oslo 2012. Journalist i avisen Vårt Land siden 2014.

vilde.blix@gmail.com

I denne analysen kategoriserer vi argumenter og kritikker som er reist i klimadebatten i den norske offentligheten fra 2007 til og med 2013. Kildene er basert på to ulike utvalg fra henholdsvis fagtidsskrifter og kronikk/debattstoff fra norsk rikspresse, og begge utvalgene tar utgangspunkt i publiserte tekster om klima og klimatiltak. Gjennom en datastøttet analyse påviser vi ti mer eller mindre distinkte logikker som brukes systematisk av ulike parter i det norske ordskiftet for å presentere, argumentere for og/eller kritisere ulike typer klimatiltak. Vi beskriver kvalitative og generelle moralske aspekter ved disse ti logikkene, før vi forklarer tre utviklingstrekk i perioden med eksempler fra empirien: (1) At markedstenkning (f.eks. kjøp og salg av CO2-kvoter) får mye kritikk gjennom perioden, og mindre omfang i utvalget mot slutten av perioden, (2) det vi kaller grønn tenkning er i vekst fram mot 2009–2010, men blir mindre utbredt etter disputter hvor bioenergi, skog, økologiske hensyn og klassisk naturvern settes opp mot hverandre, mens (3) mer konkrete klimatiltak med industrielle og teknologiske løsninger, dels med referanse til kommersielle produkter, får større plass.

Nøkkelord: klima, kritikker, offentlighet, kvalitativ, pragmatisme

TEN CLIMATE LOGICS. A QUALITATIVE ANALYSIS OF CLIMATE MITIGATION AND ADAPTATION MEASURES IN NORWEGIAN PUBLIC DEBATE (2007–2013)

In this analysis, we categorize the arguments and criticisms raised among Norwegians during the climate debate in the period 2007 to 2013. Our sources are based on two different samples of published texts about climate and measures for reducing atmospheric concentrations of greenhouse gases. Through computer-assisted analysis we detect ten fairly distinct logics used systematically by various parties in presenting, advocating and/or criticizing various measures in the Norwegian debate. We describe qualitative and general moral aspects of the ten logics before explaining three overarching tendencies: (1) That market thinking (e.g. buying and selling CO2 quotas) was heavily criticized during the period, and less so towards the end of the period, (2) that what we call green thinking grew towards 2009–2010, but less prevalently after disputes in which bioenergy, forestry, ecological considerations and classic conservation confronted each other, while (3) that measures of industrial and technological solutions and consumer products seemed to get more focus towards the end of the period.

Keywords: climate, critics, public, qualitative, pragmatism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon