Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV

Elgvin, Olav. M. phil. i Peace and Conflict Studies, Universitetet i Oslo 2011. Forsker ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning siden 2011 og stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, siden 2014.

olav.elgvin@uib.no

Friberg, Jon Horgen. Ph.d. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2013. Ansatt ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning siden 2004, som forsker II fra 2013.

jhf@fafo.no

Artikkelen undersøker hvordan møtet med NAV bidrar til å forme opplevelser av tillit og medborgerskap blant innvandrere fra Somalia. Analysene er basert på fokusgrupper og kvalitative intervjuer med somaliske NAV-brukere og ansatte i NAV. Vi finner at møtet med NAVs tiltaksapparat i stor grad oppleves som meningsløst, ydmykende og vilkårlig og har betydelige negative konsekvenser for brukeres selvtillit, motivasjon og tiltro til storsamfunnets institusjoner. Årsaken knyttes til et grunnleggende misforhold mellom hva slags virkemidler NAV har til rådighet og de særskilte behovene som mange somaliske innvandrere har som følge av Somalias nyere historie. Avslutningsvis diskuterer vi om tilsvarende mekanismer kan gjøre seg gjeldende i møtet mellom NAV og andre brukergrupper.

Nøkkelord: somaliske innvandrere, institusjonell tillit, velferdsproduksjon

BREAKING DOWN TRUST: SOMALI IMMIGRANTS IN THE NORWEGIAN WELFARE SYSTEM

Based on focus groups and qualitative interviews with Somali immigrants and NAV employees, this article examines how interaction of Somali immigrants with the Norwegian welfare administration (NAV) shapes institutional trust and belonging in Norwegian society. Targeted by public activation policies we find that Somali immigrants perceive these as largely meaningless, humiliating and arbitrary, and that interaction with NAV has significant negative consequences for their self-esteem, motivation and general trust in society. We argue that there is a fundamental mismatch between the policy instruments available in the Norwegian activation regime, and the actual needs that many Somali immigrants have in light of Somalia's recent history. We conclude by discussing whether comparable mechanisms might take place in the interaction between NAV and other groups as well.

Keywords: Somali immigrants, institutional trust, welfare service production
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon