Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Medaljens bakside»: Omkostninger av etnisk kapital for utdanning

marlei@phs.no

LEIRVIK, MARIANN STÆRKEBYE. Ph.d. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2014. Ansatt ved Politihøgskolen siden 2011, som førsteamanuensis fra 2014.

Omkostningene av etnisk kapital har vært underkommunisert i tidligere forskning. Det har ført til en idyllisering av det såkalte «innvandrerdrivet». Tidligere forskning presenterer i all hovedsak innvandrerforeldres makt, autoritet og sosiale kontroll som kompenserende for familiens manglende økonomiske og kulturelle kapital, og derigjennom fordelaktig for suksess i utdanningssystemet. Det er imidlertid ikke gitt at disse mekanismene utelukkende er fordelaktig. Kan det tenkes at de samme mekanismene som bidrar til å forklare at noen får «mer driv» slår motsatt ut for andre? Og på hvilke måter kan etnisk kapital ha omkostninger for individene på andre områder enn utdanning? For å belyse disse spørsmålene, bruker jeg intervjuer med unge voksne med innvandrerforeldre fra Pakistan og India, og intervjuer med minoritetsrådgivere som har arbeidet i videregående skole. Jeg viser at selv om etnisk kapital kan forklare utdanningsdrivet blant barn av innvandrerforeldre, vil det også kunne ha negativ innvirkning på læring, skoleresultater og framtidig suksess i utdanningssystemet. I tillegg kan etnisk kapital ha omkostninger på andre områder enn utdanning, blant annet individenes autonomi og deres psykiske helse.

Nøkkelord: etnisk kapital, utdanningsutfall, familierelasjoner, sosial kontroll, autonomi

THE COSTS AND SACRIFICES OF ETHNIC CAPITAL FOR EDUCATION

The costs of ethnic capital have been under-communicated in previous research and have led to an idealization of the mobility drive of minorities. Parental power, authority and social control are presented mainly as compensating factors for a lack of economic and cultural capital in the family. Hence, these mechanisms are seen as beneficial for educational success. However, it could be that they may have the opposite effect for some minority youths. What are the costs and sacrifices of ethnic capital for education, and in what ways may ethnic capital explain educational failure? I use qualitative interviews among youths of Pakistani and Indian origin and «minority counsellors» working in upper secondary school as a way of answering these questions. The findings suggest that parental social control can lead to unbeneficial educational outcomes and lack of autonomy, especially when combined with psychical or psychic violence. Although beneficial for some, ethnic capital may have the opposite effect for others. Hence, ethnic capital could explain the polarization that exists among ethnic minority groups regarding educational outcomes.

Keywords: ethnic capital, educational outcomes, family relations, social control, autonomy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon