Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Individualiserte livsløp? - Et sekvensanalytisk blikk på samlivene til norske menn og kvinner født 1927–1966

Rannveig.Hart@ssb.no

HART, RANNVEIG KALDAGER. MA i sosiologi, Universitetet i Oslo 2010. Ansatt ved Statistisk sentralbyrå siden 2011, som forsker II fra 2015.

t.h.lyngstad@sosgeo.uio.no

LYNGSTAD, TORKILD HOVDE. Ph.d. i demografi, Universitetet i Oslo 2007. Ansatt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, siden 2007, som professor fra 2012.

I denne artikkelen undersøker vi om to ulike resultater av individualiseringsprosesser er beskrivende for endringer i norske menns og kvinners samliv de siste tiårene. Differensiering forekommer hvis hvert individ opplever mer variasjon i samlivsstatus over livsløpet, mens destandardisering betegner at variasjonen mellom individers samlivshistorier øker. Vi henter data om samlivshistorier i alderen 18–40 år for norske menn og kvinner født 1927–1966 fra spørreundersøkelsen LOGG (N= 8493). For å kunne gi en helhetlig beskrivelse av livsløpene, analyseres dataene ved hjelp av sekvens- og klusteranalyse. Resultatene våre viser at differensiering øker i utbredelse ved at samlivshistorier som består av mange tilstander er vanligere for nyere fødselskull. Vi finner også tegn til destandardisering, ved at individene i de yngste kohortene fordeler seg jevnere mellom ulike typer samlivshistorier. På tross av destandardisering og differensiering er det klare tegn til stabilitet: Også i de yngste kohortene er majoriteten av samlivshistorier kjennetegnet av lange samliv.

Nøkkelord: livsløp, samboerskap, destandardisering, differensiering, sekvensanalyse, Norge

INDIVIDUALIZATION OF THE LIFE COURSE?

A sequence analysis of relationship histories of Norwegian men and women born 1927–1966

We examine whether processes of individualization lead to differentiation and de-standardization of family life courses among Norwegians. Differentiation implies that each individual experiences more variation over the life course, while de-standardization implies that the variation between individuals’ union histories increases. Our data on union histories for ages 18–40 (including both cohabitation and marriage) cover Norwegian men and women born in the period 1927–1966 and are drawn from the LOGG survey (N=8 493). In providing a complete description of life courses, we analyse the data using sequence and cluster analysis. Our results indicate a differentiation of life courses, as union histories encompassing many different states increase in prevalence over birth cohort. We also document de-standardization, as individuals of the youngest cohorts are more evenly distributed across different types of union history. Despite the differentiation and de-standardization, there is some evidence of stability: Even in the youngest cohorts the majority of life courses include long-lasting co-residential unions.

Keywords: life course, cohabitation, marriage, de-standardisation, differentiation, sequence analysis, Norway
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon