Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Arbeiderkollektivet i dag - replikasjon og teoretisk utvikling

jan.karlsson@kau.se

KARLSSON, JAN CH. Fil. dr. i sosiologi, Göteborgs universitet 1986. Professor ved Avdelningen för arbetsvetenskap, Karlstads universitet, siden 1995 og ved Avdelingen for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold, siden 2005.

egil.j.skorstad@hiof.no

SKORSTAD, EGIL J. Ph.d. i organisasjons- og arbeidslivsstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1987. Ansatt ved Høgskolen i Østfold siden 1985, som professor fra 1993 og professor emeritus fra 2014.

jonas.axelsson@kau.se

AXELSSON, JONAS. Fil. dr. i arbeidsvitenskap, Karlstads universitet 2009. Ansatt ved Karlstads universitet siden 2002, som universitetslektor fra 2011.

Lysgaards teori om arbeiderkollektivet er fortsatt en innflytelsesrik klassiker i skandinavisk arbeidslivsforskning. Studien ble gjennomført i en masse- og papirfabrikk på 1950-tallet, og vi har returnert til fabrikken for å finne ut hva som har skjedd med arbeiderkollektivet. Gjennom observasjoner på arbeidsplassen og intervjuer med arbeidere, ingeniører og sjefer, i tillegg til at vi har hatt tilgang til data fra 1950- og 1980-tallet, kan vi kartlegge den teknologiske og arbeidsorganisatoriske utviklingen og dens påvirkning på arbeiderkollektivet. På basis av dette foreslår vi to typer endringer av Lysgaards teori. Den ene er å dele opp det Lysgaard omtaler som det teknisk/økonomiske system i to relativt autonome system, det tekniske respektive det økonomiske systemet. Den andre er å analysere hvordan kollektivet har infiltrert det tekniske, men ikke det økonomiske systemet.

Nøkkelord: teknisk system, økonomisk system, menneskelig system, kollektivsystem

THE WORKER COLLECTIVITY TODAY – REPLICATION AND THEORETICAL DEVELOPMENT

Lysgaard’s theory of the worker collectivity is still an influential classic in Scandinavian working-life research. The study was carried out in a pulp and paper mill in the late 1950s and we have returned to the plant to find out what has happened to the worker collectivity. Through observations at the workplace and interviews with workers, engineers and managers, as well as having access to data from the 1950s and 1980s, we are able to map the development of technology, work organization and the collectivity. On this basis, we suggest two changes to Lysgaard’s theory. One is to conceptually split what Lysgaard called the technical/economic system into two relatively autonomous systems – the technical and the economic, respectively. The other is to analyse the way in which the collectivity has infiltrated the technical, but not the economic system.

Keywords: technical system, economic system, human system, collectivity system
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon