Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Tilsetjing og arbeidsløyse i Noreg og Danmark: - Er svakt stillingsvern gunstig for folk med dårleg helse?

HEGGEBØ, KRISTIAN. Master i sosiologi, Universitetet i Oslo 2012. Doktorgradsstipendiat ved Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, siden 2013.

kristian.heggebo@hioa.no

Denne studien undersøker arbeidsmarknadstilknytinga til personar med helseproblem i Danmark og Noreg i ein periode med låg etterspurnad etter arbeidskraft. Noreg og Danmark deler mange karakteristikkar, men stillingsvernet er vesentleg svakare i den danske «flexicurity»-modellen. Dette kan vere gunstig for personar med dårleg helse, fordi det er mindre risiko for arbeidsgjevar ved å tilsetta nokon med eit negativt signal (dårleg helse, for eksempel) når det er enkelt å seie opp arbeidstakaren dersom han/ho ikkje er produktiv nok. Resultata indikerer at folk med helseproblem i Danmark har litt større sannsyn for å bli tilsett, og ganske markant større sannsyn for å vere arbeidsledig, enn personar med god helse i løpet av observasjonsvindauget (2008–2011). I tillegg er det meir utbreitt med midlertidig stillingskontrakt blant dei med dårleg helse i Danmark. Folk med helseproblem i Noreg derimot, skil seg ikkje særleg frå personar med god helse. Dette tyder på at eit svakt stillingsvern sannsynlegvis ikkje er vegen å gå for å sikra høg sysselsetting blant folk med dårleg helse.

Nøkkelord: arbeidsløyse,tilsetjing,helse,stillingsvern,økonomisk nedgangstid

HIRING AND UNEMPLOYMENT IN NORWAY AND DENMARK: IS WEAK EMPLOYMENT PROTECTION AN ADVANTAGE FOR PEOPLE WITH ILL HEALTH?

This paper examines the labor market attachment of people with ill health in Denmark and Norway during a period of low demand for labor. Norway and Denmark share a whole range of characteristics, but employment protection is considerably weaker in the Danish «flexicurity» model. This could be an advantage for people with health problems, because the risk involved in hiring someone with a negative signal (bad health, for instance) is lower if it is easy to fire the employee if he/she turns out to be unproductive. The results show that people with ill health in Denmark have a slightly higher hiring probability, and a strikingly higher unemployment likelihood, than people with good health during the time window investigated (2008–2011). Furthermore, in Denmark, temporary work contracts are more prevalent among those with health problems. In Norway, however, people with ill health do not differ noticeably from those reporting good health. This indicates that weak employment protection is probably not the solution if high employment rates are to be secured among people with ill health.

Keywords: unemployment, hiring, health, employment protection, economic downturn
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon