Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Faktorer som påvirker studieintensjon

KORNELIUSSEN, TOR. Dr.oecon. i markedsføring, Universitetet i Nordland 2005. Professor ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland, siden 2011.

Tko@uin.no

HANSSEN, THOR-ERIK SANDBERG. Ph.d. i bedriftsøkonomi, Universitetet i Nordland 2012. Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland, siden 2015.

Thh@uin.no

For å bidra til sosial utjevning har det lenge vært en viktig politisk målsetting å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle. Allikevel er det fremdeles systematiske forskjeller i hvilken grad medlemmer av ulike samfunnsgrupper fullfører høyere utdanning i Norge. Denne studien benytter teorien om planlagt adferd til å frembringe kunnskap om faktorer som påvirker studieintensjon. Data fra avgangselever ved studiespesialiserende retning ved de videregående skoler i Nordland er analysert ved modellering i strukturligninger. Resultatene viser at teorien om planlagt adferd på en god måte forklarer studieintensjon ved at de tre begrepene holdning til adferd, subjektiv norm og opplevd adferdskontroll alle har en statistisk signifikant sammenheng med studieintensjon. Implikasjoner for foreldre og utdanningsinstitusjoner blir foreslått.

Nøkkelord: studieintensjon,holdning til adferd,subjektiv norm,opplevd adferdskontroll,universitet,teorien om planlagt adferd

FACTORS INFLUENCING INTENTION TO STUDY AT A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

An important political goal in Norway is in making higher education accessible to everyone. Yet, still there are systematic differences in the extent to which members of different social groups complete higher education. This study uses the theory of planned behavior to generate knowledge about factors affecting one’s intention to study at a university or college. Data collected from high school graduates were analyzed using structural equation modeling, the results showing that attitudes toward the behavior, subjective norms and perceived behavioral control all have statistically significant relationships with high school graduates’ intention to study. Implications for parents and educational institutions are suggested.

Keywords: intention to study, attitude toward the behavior, subjective norm and perceived behavioral control, university, theory of planned behavior
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon