Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«De er jo også mennesker» - Farlighet, avhumanisering og mannlige sinnssyke seksualforbrytere 1895-1940

MYHRE, EIVIND. Master i tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2011. Doktorgradsstipendiat ved Institutt for historiske studier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri siden 2012.

eivind.myhre@ntnu.no

Hvordan seksualforbrytere skal straffes og behandles, har lenge vært viktige, men kontroversielle spørsmål. Denne studien av mannlige sinnssyke seksualforbrytere innlagt ved Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl i Trondheim i perioden 1895–1940, viser at flere grupper i samfunnet var opptatt av disse spørsmålene i en tid der debatter knyttet til kvinnekamp, seksualmoral og strafferett var sentrale. Perspektiver knyttet til farlighet i dette tidsrommet har flere problemstillinger som er like aktuelle i dag, relatert til forståelsen og vurderingen av seksualforbrytere. Undersøkelsen tar utgangspunkt i seksualforbryterne som var farlighetserklærte eller sikringsdømte. Deler av kvinnebevegelsen og media fremstilte seksualforbryterne som «umenneskelige» og «dyriske». Det kan argumenteres for at seksualforbryterne ble avhumanisert i lys av hvordan de ble forstått og beskrevet i deler av samfunnet. Psykiaterne var på den annen side opptatt av at disse individene også var mennesker som måtte tas vare på, selv om de hadde begått alvorlige forbrytelser.

Nøkkelord: farlighet,avhumanisering,menn,sinnssykdom,seksualforbrytere

«THEY ARE pEOPLE as well». DANGERS, DEHUMANIZATION AND MALE INSANE SEX OFFENDERS 1895–1940

Whether and how sex offenders should be punished or treated continues to be an important but controversial issue. This study of male insane sex offenders admitted to Kriminalasylet and Reitgjerdet Asylum in Trondheim in the period 1895–1940 indicates that several groups in society were concerned about this issue at a time when women's liberation, sexual morality and criminal justice were central debates. Perspectives from the time on how dangerous someone was have great relevance today for our understanding and assessment of sex offenders. Our study is about sex offenders assessed as dangerous or been sentenced to special detention. Parts of the feminist movement and media in society described sex offenders as «inhuman» and «animalistic». It could be argued that sex offenders were dehumanized in light of how they were understood and described by sections of society. Psychiatrists on the other hand emphasized that they were people who had to be cared for even though they had committed serious crimes.

Keywords: dangerousness, dehumanization, men insanity, sex offenders
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon