Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Den gjennomsiktige virksomheten - Konsekvenser av elektronisk styring og kontroll i arbeidslivet

BRÅTEN, MONA. Cand.polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo 1997. Forsker ved Fafo siden 1998.

mona.braaten@fafo.no

TRANVIK, TOMMY. Dr.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Bergen 2003. Forsker ved Senter for rettsinformatikk siden 2007.

tommy.tranvik@jus.uio.no

Feltteknologi – elektronisk arbeidsutstyr (nettbrett, smarttelefoner, bærbare pc-er osv.) eller digitale systemer (for eksempel flåtestyring) som anvendes til datafangst om ansatte utenfor fast arbeidssted – har blitt vanlig i private og offentlige virksomheter i løpet av de siste årene. I denne artikkelen vil vi argumentere for at feltteknologi virkeliggjør mange av prinsippene som ligger til grunn for generelle reformprogrammer for administrativ styring og kontroll, for eksempel «New Public Management» eller risikostyring. Samtidig utvider feltteknologi rommet for styring og kontroll: den individualiseres i større grad enn tidligere. Vi vil videre hevde at individualisering av styring og kontroll ved bruk av feltteknologi har to viktige konsekvenser: For det første at dette kan bidra til svekkelse av de ansattes personvern (svekket innflytelse over hva ledelsen bruker registrerte opplysninger om egne ansatte til), og for det andre at svekket personvern kan ha visse negative virkninger for de ansattes arbeidsmiljø. Artikkelen baseres på en empirisk studie av hvordan tillitsvalgte og verneombud i 52 private og offentlige virksomheter opplevde innføring og bruk av feltteknologi. Virksomhetene fordelte seg på sju bransjer hvor deler av arbeidsstyrken tilbrakte arbeidsdagen utenfor ledelsens direkte og fysiske kontroll.

Nøkkelord: feltteknologi, styring og kontroll, personvern, arbeidsmiljø

THE TRANSPARENT COMPANY. RAMIFICATIONS OF ELECTRONIC SURVEILLANCE IN THE WORKPLACE

Field technologies include smartphones and digital management systems (such as fleet management) that employers in the private and public sectors are increasingly using to capture and process data related to the work performance of field workers. In this article we argue that field technologies implement the central principles underpinning popular programmes for administrative reform, most notably New Public Management and risk management. Moreover, we argue that use of field technologies tends to individualize the management and control of field workers held accountable by management for their work performance. This seems to imply that the data protection of field workers is under greater pressure than prior to the deployment of field technologies and that certain aspects of the work environment may be adversely affected by the new systems for individualized management and control. The discussions and conclusions in this article are based on empirical studies of the use of field technologies in 52 Norwegian companies as reported by trade union and health and safety representatives.

Keywords: field technology, management and control, data protection, work environment
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon