Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Skolevalg og politisk motivasjon - En kvalitativ studie av grunner skolevalget gir for hvorfor ungdom skal delta i valg

julie.odegaard@isp.uib.no

ØDEGAARD, JULIE ANE. Master i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen 2008. Stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, siden 2011.

Skolevalgene får stor oppmerksomhet og anerkjennelse fra politikerne og media i Norge. I denne artikkelen spør jeg hva skolevalgene som førstegangs valgerfaring formidler til elever i videregående skole om valg. Forskning peker på at en av de største utfordringene med å få unge til å bruke stemmeretten er å grunngi hvorfor en skal ta seg bryet med å delta i valg. Hvilken politisk motivasjon gir skolevalgene? Basert på feltarbeid ved fem ulike videregående skoler ved to ulike valgår, analyserer jeg skoledebatten, valgtorget og hvordan stemmegivningen foregår. Funnene indikerer at der aktivitetene i forkant av valget, skoledebatten og valgtorget, formidler et rasjonelt og ekspressivt motiv, baserer selve stemmegivningen seg på plikt. Skolevalget har et fokus på underholdningsverdien av politikk som motiv for å delta. Det er grunn til å rette et kritisk blikk på hva skolevalgene formidler om valg. Videre studier bør ta for seg elevenes perspektiv.

MOCK ELECTIONS IN SCHOOL AND POLITICAL MOTIVATION. A QUALITATIVE STUDY OF HOW MOCK ELECTIONS JUSTIFY VOTING

Mock elections at school receive a great deal of attention and recognition in Norway. In this paper I ask what these elections communicate about voting to students in upper secondary school. Research suggests that one of the main challenges in getting young people to vote is to answer the question of why bother to participate in elections at all. What kinds of political motivation do mock elections at school offer? Based on fieldwork at five different upper secondary schools during two election years, I analyse the school debate, election square and ballot casting. The findings indicate that where the debate and the election square offer instrumental and expressive reasons for participation in elections, casting a ballot in itself communicates voting out of duty. The mock elections overall justify voting based on the entertainment value of politics. The study concludes that it is time for a critical review of mock elections at school. Further studies should explore the perspectives of students.

Nøkkelord: mock elections, political participation, elections, adolescents, political education

Keywords: skolevalg, politisk deltagelse, valg-ungdom, demokratiopplæring
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon