Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Rekruttering av unge folkevalgte - Nominasjoner, personstemmer og kontekst

god@samfunnsforskning.no

ØDEGÅRD, GURO. Ph.d. sosiologi, Universitetet i Oslo 2009. Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning siden 2009.

jacob.aars@uib.no

AARS, JACOB. Dr.polit. statsvitenskap, Universitetet i Bergen 1998. Førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, siden 2014. Aars er også forsker I ved Uni Research Rokkansenteret.

jo.saglie@samfunnsforskning.no

SAGLIE, JO. Dr.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2000. Ansatt ved Institutt for samfunnsforskning siden 1999, som forsker I fra 2009.

  • Side: 260-288
  • Publisert på Idunn: 2015-09-16
  • Publisert: 2015-09-16

Ungdom har gjerne vært underrepresentert i kommunestyrene, men andelen unge (18–25 år) kommunestyrerepresentanter økte ved kommunestyrevalget i 2011. Artikkelens første hovedspørsmål er hvilke etterspørselsfaktorer – partienes nominasjoner eller velgernes personstemmer – som bidrar til å fremme rekruttering av unge kommunepolitikere. Analysene viser at denne økningen i liten grad skyldes de politiske partienes innsats; det var velgerne som stemte de unge inn i kommunestyrene. Artikkelens andre hovedspørsmål dreier seg om betydningen av ulike kontekstuelle forhold. At valget ble gjennomført sju uker etter terrorangrepene 22. juli, kan ha mobilisert velgere til å stemme fram unge kandidater. Vi ser da også at andelen unge representanter økte i landet som helhet. Økningen var likevel sterkest i de kommunene som deltok i et forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer. Forsøket ser altså ut til å ha hatt selvstendig effekt på rekrutteringen av unge politikere. Videre ser vi at betingelsene for rekruttering av unge kandidater er bedre i større kommuner og i større partier.

Nøkkelord: Politisk rekruttering, ungdom, nominasjon, personstemmer, kommunestyre

RECRUITMENT OF YOUNG COUNCILLORS: CANDIDATE SELECTION, PREFERENCE VOTES AND CONTEXT

The young have traditionally been under-represented in Norwegian local councils, but the share of young (18–25 years) municipal councillors increased substantiallly at the 2011 municipal election. The first main question of the article deals with the two demand factors that may promote recruitment of young councillors: The parties’ candidate selection and the preference votes cast by voters. The analyses show that only to a limited extent was this increase caused by parties placing young candidates in high positions on the party list. Instead, the voters elected young candidates as councillors by means of preference votes. The second main question deals with the importance of different contextual factors. The fact that the elections were held just seven weeks after the 22 July terrorist attacks may have led to increased support for young candidates. Accordingly, we find that the share of young councillors increased throughout the country. However, this increase was stronger in the municipalities that participated in a trial in which the voting age was lowered to 16 years. This trial thus seems to have had an independent effect on the recruitment of young councillors. We also find that the conditions for recruiting young councillors are better in larger municipalities and larger parties.

Keywords: political recruitment, youth, candidate selection, preference votes, municipal council
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon