Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når aksjonskanalen møter valgkanalen - Politisk deltakelse i lokalvalg

Master i offentlig politikk og ledelse, Universitetet i Agder 2009. Doktorgradsstipendiat, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder, 2010–2014.

eva.kvelland@uia.no

Mens tidligere forskning, både empirisk og analytisk, har satt et tydelig skille mellom aksjonskanalen og valgkanalen, er målet i denne studien å undersøke på hvilken måte personvalgsystemet i den norske valgordningen ved lokalvalg kan brukes av organiserte aksjoner for å få gjennomslag i en enkeltsak. I artikkelen gjennomføres en casestudie av en mangeårig aksjon rettet mot en reguleringsprosess for et bynært område i Arendal kommune. Ved å studere aksjonens aktivitet og målsetning og resultatet ved lokalvalgene i 2007 og 2011, viser analysene at personvalgsystemet i den norske valgloven ble benyttet av en organisert aksjon til å påvirke personsammensetningen av et folkevalgt organ og, som en følge av det, organets holdning til en enkeltsak, uten å påvirke partisammensetningen. Den norske valgordningen representerer en mulighetsstruktur for denne type saksdeltakelse. Det gjør det nødvendig å etablere sterkere koblinger mellom valgforskningen og forskning på aksjoner.

Nøkkelord: politisk deltakelse, politisk påvirkning, aksjoner, valgordning, personvalg

MERGING THE ELECTORAL AND NON-ELECTORAL CHANNELS OF PARTICIPATION. POLITICAL PARTICIPATION IN THE LOCAL ELECTIONS

While previous research, both empirical and analytical, has set a clear distinction between the electoral and non-electoral channels of political participation, this study seeks to examine the way in which preferential voting in the Norwegian local electoral system facilitates single case engagement and non-institutionalized participation through protest groups. In this article I conduct a case study of a multi-year protest campaign aimed at influencing development of a suburban area in the municipality of Arendal in Norway. I show that the system for preferential voting makes it possible to influence the composition of an elected body, and thus the majority position in a specific case, without changing the party representation. The electoral system represents an opportunity structure for single case participation, and that calls for a need to establish stronger links between research on electoral and non-electoral political participation.

Keywords: political participation, political influence, protest groups, electoral system, preferential voting
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon