Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Et glimt inn bak scenen? - Partilederes bruk av Facebook i valgkamp

ingrid.rogstad@gmail.com

Ph.d. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2015.

Politikere som enkeltindivider får stadig mer oppmerksomhet på bekostning av de politiske partiene, og man snakker om at politikken har blitt personifisert. Samtidig har sosiale medier blitt en viktig plattform for politisk kommunikasjon. Dette er en type medier hvor skillene mellom det offentlige og det private ofte er utydelig, og et sentralt spørsmål er derfor om sosiale medier representerer en arena for ytterligere personifisert politikk. Denne artikkelen studerer graden av personifisering i de norske partiledernes Facebook-kommunikasjon i perioden rundt stortingsvalget i 2013. Dette er gjort gjennom en kartlegging av forskjellige grader av personifisert kommunikasjon, fra den helt politiske/offentlige til den helt private/personlige, basert på posisjonering og stil. Artikkelens hovedfunn er at en rent politisk uttrykksmåte (politisk posisjon og offentlig stil) var absolutt mest utbredt før valget, men også etter valget. Partilederne kommuniserte i stor grad i tråd med partienes overordnede valgkampanjer og tilpasset i liten grad kommunikasjonen til den personlige og muntlige tonen som er vanlig i sosiale medier. De bød også på svært få glimt inn til sine helt private sfærer.

Nøkkelord: Facebook, personifisering, politisk kommunikasjon, valgkamp

A GLIPMSE BACK STAGE? PARTY LEADERS’ FACEBOOK PRACTICES IN ELECTION CAMPAIGNS.

Politicians are receiving an increasing amount of attention at the expense of political parties. Social media are blurring the boundaries between public and private, and as these platforms become more important arenas for political communication one might ask whether social media are contributing to a further personalization of politics. This article examines Norwegian party leaders’ Facebook updates before and after the parliamentary election of 2013, and asks how personalised this communication was. The communication is sorted into four different styles based on style and positioning. The main finding is that party leaders mainly expressed themselves officially and politically during the election campaign in accordance with their respective parties’ politically focused campaign strategies. They did not adapt to the more personal style of social media communication and gave few glimpses into their inner private spheres.

Keywords: election campaigns, Facebook, personalization, political communication
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon