Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger - Et kulturelt-pragmatisk perspektiv

Dr.polit. i sosiologi, Universitetet i Bergen 2000. Ansatt ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, siden 1989, som professor fra 2013.

atle.moen@uib.no

Master i sosiologi, Universitetet i Bergen 2013.

thomdavidsen@gmail.com

Denne artikkelen analyserer et utsnitt av det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger. Dette sosiale dramaet blir analysert innenfor et kulturelt-pragmatisk perspektiv, der en analyserer hvordan aktørene fremførte sine fortellinger og manuskripter på ulike offentlige scener. Det er et særlig fokus på overgangen fra at denne saken om mastebygging i Hardanger var en rutinepreget politisk sak, til at det oppsto et ekstraordinært sosialt drama med sterke kollektive følelser. Disse kollektive følelsene ble også overført til det negative ikoniske symbolet om «monstermastene».

Nøkkelord: Hardangeraksjonen, kulturell pragmatikk, sosialt drama, sosiale fremføringer

THE SOCIAL DRAMA OF HARDANGER’S «MONSTER PYLONS». A CULTURAL–PRAGMATIC PERSPECTIVE

The social drama of Hardanger’s «monster pylons». A cultural–pragmatic perspective

This article is an analysis of the social drama of the «Monster pylons» in Hardanger against the backdrop of a cultural–pragmatic perspective in which it is believed different actors performed and staged their narratives and manuscripts. A main focus is the transformation from construction of the pylons as a case of political routine to emergence of an extraordinary social drama enlivened by strong collective emotions transferred to iconic symbols.

Keywords: the Hardanger-protests, cultural pragmatic, social drama, social performances
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon