Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet

MIDTBØEN, ARNFINN H. Ph.d. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2013. Ansatt ved Institutt for samfunnsforskning siden 2008, som forsker II fra 2013.

a.h.midtboen@samfunnsforskning.no

At diskriminering er notorisk vanskelig å måle vitenskapelig, har preget både politikk og forskning på innvandringsfeltet i Norge i en årrekke. Samtidig er omfanget av kunnskap om dette fenomenet etter hvert blitt så stort at det er på tide å bevege seg fra spørsmålet om diskriminering forekommer til hvordan det kan forklares og hva som kan gjøres med det. I denne artikkelen presenterer jeg state of the art for forskningen på etnisk diskriminering i Norge. Jeg begynner med å definere hva diskriminering er og hvordan diskriminering kan måles. Deretter redegjør jeg for hva vi vet om etnisk diskriminering i Norge, basert på en oppsummering av tilgjengelig forskning fra fagfelt som sosiologi, økonomi og sosialpsykologi. På grunnlag av teorier om diskriminering på individ-, organisasjons- og strukturnivå lanserer jeg ulike forklaringer på hvorfor diskriminering forekommer, og runder av med en diskusjon av hvilke implikasjoner denne forskningen har for videre studier av diskriminering i det norske samfunnet.

Ethnic discrimination in the Labour Market

The fact that discrimination is difficult to measure has shaped policies and research in the field of immigration in Norway for decades. However, our research-based knowledge of the phenomenon has now accumulated to the extent that we can put an end to the ever-lasting discussion of whether ethnic discrimination in employment actually occurs and focus instead on the important question of how the problem can best be explained and addressed. In this article, I present the state of the art for research on ethnic discrimination in the Norwegian labour market. I start by defining what discrimination is and how it can be measured. Next, I review the research on employment discrimination of immigrants and their descendants in Norway. Finally, I present theories of discrimination at the individual, organisational, and structural levels and discuss the implications of this research for future studies of discrimination in the Norwegian context.

Keywords: diskriminering, innvandring, etniske minoriteter, arbeidsmarked
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon