Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra utdanning til sysselsetting - En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge

LILLEHAGEN, MATS. Master i sosiologi, Universitetet i Oslo 2014. Ansatt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, siden 2012, som forsker fra 2014.

mats.lillehagen@sosgeo.uio.no

BIRKELUND, GUNN ELISABETH. Dr.polit. i sosiologi, Universitetet i Bergen 1993. Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, siden 1999.

g.e.birkelund@sosgeo.uio.no

EKRE, VIBEKE PUJA. Master i sosiologi, Universitetet i Oslo 2013. Førstekonsulent ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet siden 2014.

ekre@outlook.com

UGRENINOV, ELISABETH. Dr.polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2012. Postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, siden 2012.

elisabeth.ugreninov@sosgeo.uio.no

De senere årene har stadig flere norskfødte barn av innvandrere fullført utdanning og kvalifisert seg til deltakelse i arbeidsmarkedet. Vi analyserer, separat for kvinner og menn, overgangen fra utdanning til sysselsetting blant etterkommere av indiske og pakistanske innvandrere, og undersøker tiden det tar fra de er ferdig utdannet til de finner arbeid. Vi sammenligner dem med et 10 prosents tilfeldig utvalg av majoritetsbefolkningen. Resultatene viser at begge etterkommergruppene har lavere overgangsrate til sysselsetting enn majoriteten. Gruppeforskjellene vedvarer også etter informasjon om forskjeller i observerte faktorer som utdanning, familiesituasjon og bosted inkluderes, noe som kan tyde på at andre faktorer, som diskriminering eller sosialt nettverk, kan være årsaken til gruppeforskjellene i overgangsrater. Vi finner ingen tegn til at familieforpliktelser i større grad hemmer overgangen til sysselsetting for pakistanske eller indiske etterkommere enn for andre kvinner.

Nøkkelord: Sysselsetting,  etterkommere av innvandrere, kjønn, forløpsanalyse

FROM EDUCATION TO EMPLOYMENT. AN EVENT-HISTORY ANALYSIS OF SECOND-GENERATION IMMIGRANTS OF INDIAN AND PAKISTANI ORIGIN

During the past 10-15 years, many second-generation immigrants in Norway have completed their education and have qualified for employment in the labour market. In this article we analyse transition rates into employment for second-generation immigrants from India and Pakistan to see whether they differ from those of the majority population with similar characteristics. The results show that both second-generation groups have lower transition rates into employment than the majority. Inclusion of supply-side factors such as education, family situation (married or not and number of children) and place of residence (Oslo or outside) does not change the rates substantially. These patterns therefore do not lend support to supply-side arguments, leaving the possibility that factors such as discrimination or social network may be the cause of lower transition rates into employment for second-generation immigrants. Contrary to expectations, we find no evidence that the lower transition rate to employment among women with Pakistani or Indian parents are driven by a stronger negative effect for this group of being married and having children.

Keywords: Employment transition rates, second-generation immigrants, gender
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon