Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Forenklingens verdiverden

HAUGSETH, JAN FRODE. Ph.d. i sosiologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2012. Førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag siden 2013.

jan.f.haugseth@hist.no
SammendragEngelsk sammendrag
Moderne kunnskapsarbeid har gjennomgått en transformasjon de siste 15 årene. Forestillinger om smidighet og tilpasning i nyere styringslitteratur foreslår at endringene bygger på en forlengelse av individorientert prosjekt- og nettverkstankegang slik denne ble formulert på 80- og 90-tallet. De nye metodene fremmer imidlertid isolasjon, regulering og resultatorientering. Ut fra et korpus bestående av 12 bøker i smidig utvikling og prosjektledelse, anvender jeg Boltanski og Thévenots fransk-pragmatiske rammeverk for å konstruere en verdiverden rundt prinsipper om forenkling og klarhet. Artikkelen åpner med en nærmere presentasjon av begrepet verdiverden og en kort innføring i det fransk-pragmatiske handlingsteoretiske rammeverket. Deretter diskuterer jeg bak-grunnen for at jeg begynte å lete etter en «ny» verdiverden, samt utvalg og metode. I diskusjonsdelen presenterer jeg forenklingens verdiverden etter Boltanski og Thévenots grammatiske oppsett. Avslutningsvis gir jeg noen argumenter for at forenklingens verdiverden representerer en egen generell form for verd.

Keywords: fransk pragmatisme, kultursosiologi legitimering, kritikk

THE WORLD OF SIMPLICITY

Modern knowledge work has undergone a transformation in the past 15 years. Notions of agility and adaptability in recent management literature suggest that the change is an extension of the individual-oriented project and network logics of the 1980s and 1990s. But the new business methodologies promote regulation and result orientation. Based on a corpus of 12 books on agile development and project management, I apply Boltanski and Thévenot’s French-pragmatic framework to construct an order of worth where simplicity and clarity are the key principles justifying change. The article starts with a short presentation of the concept of generalized worlds of worth and is a brief introduction to French-pragmatic action theory. I discuss why I began searching for a world of simplicity before presenting the methodical approach and selection. In the discussion section, I present the world of simplicity in light of Boltanski and Thévenot's grammatical setup, and in conclusion I argue that the world of simplicity represents a general form of worth separate from others.

Keywords: French pragmatism, culture sociology, justification, criticism
149,-
Kjøp
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon