Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fredelig konflikthåndtering blant store cannabisdyrkere

eirik.hammersvik@sosgeo.uio.no

HAMMERSVIK, EIRIK. MA i kriminologi, Universitetet i Oslo 2006. Ph.d.-stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, siden 2010.

Illegale markeder for rusmidler blir ofte beskrevet som ekstremt voldelige. En vanlig forklaring er at begrenset tilgang på formell sosial kontroll gjør vold nødvendig for å presse konkurrenter og disiplinere til lojal og pålitelig oppførsel. Under et feltarbeid blant store og små cannabisdyrkere fikk jeg et annet bilde av voldens rolle. I artikkelen redegjør jeg for en konflikt som endte med store økonomiske tap for de fire involverte stordyrkerne. Dyrkerne unngikk allikevel vold. De var nemlig redde for at vold ville tiltrekke uønsket oppmerksomhet fra politiet og avskrekke kunder. I stedet brukte de ulike strategier for å forebygge konflikter. Når konflikter allikevel oppsto, ble de håndtert med fredelige midler. I forskningslitteraturen blir fredelige konflikthåndteringsstrategier ofte beskrevet som lite effektive. Denne studien viser derimot at fredelig konflikthåndtering kan være svært effektiv i vennebaserte distribusjonsnettverk. I avslutningen diskuterer jeg hvordan fredelig konflikthåndtering i vennenettverk kan være en del av forklaringen på hvorfor cannabismarkeder ser ut til å være fredeligere enn andre illegale markeder for rusmidler.

Nøkkelord: cannabisdyrking, illegale markeder, vold, fredelig konflikthåndtering

PEACEFUL CONFLICT RESOLUTION AMONG LARGE-SCALE CANNABIS GROWERS

Illegal drug markets are commonly described as extremely violent. A common explanation is that limited access to formal social control and regulation implies that violence is necessary to discourage competitors and punish disloyal and unreliable behaviour. During my fieldwork among both major and minor cannabis growers I formed quite a different picture. In this article, I describe a major conflict that resulted in large financial losses for the four growers involved and where violence did not occur. The growers feared that violence might attract the unwanted attention of the police and therefore deter customers. Although the growers utilized different conflict-reducing strategies, severe conflicts still occurred, but were resolved peacefully. Peaceful strategies of conflict resolution are often described as useless in restoring economic losses and moral disorder, but in this study it is shown that peaceful conflict resolution can indeed be effective in friendship-based distribution networks. Finally, I discuss how peaceful conflict resolution in networks of friends can contribute to explaining why cannabis markets seem less violent than other illegal drug markets.

Keywords: cannabis cultivation, illegal, markets, violence, peaceful conflict resolution
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon