Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? - Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre

Katharina.Herlofson@nova.hioa.no

HERLOFSON, KATHARINA. Ph.d. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2013. Ansatt ved NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring siden 2000, som forsker 2 fra 2011.

elisabeth.ugreninov@sosgeo.uio.no

UGRENINOV, ELISABETH. Ph.d. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2012. Postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo siden 2012.

Diskusjoner om likestilling i familien dreier seg i hovedsak om par med små barn, og debatter om nye mannsroller handler for det meste om menn som fedre. I denne artikkelen tar vi et tre-generasjonsperspektiv og belyser arbeidsdeling hjemme og jevnlig hjelp til eldre foreldre, med særlig fokus på menns rolle som sønner. Dersom innsatsen deres hjemme i omsorg for barn og husarbeid bidrar til å skape en ny type mann, antar vi at dette ikke bare kommer barn og partner til gode, men også foreldre. Analysene, som er basert på data fra den norske undersøkelsen om livsløp, generasjon og kjønn, gir ikke støtte til denne antakelsen. Menn som praktiserer likedeling av husarbeid er mindre tilbøyelige til å hjelpe foreldre enn menn med en mer tradisjonell arbeidsdeling der kvinnen gjør mest. Deling av barneomsorg har ingen betydning for hjelpemønsteret. For kvinner er det først og fremst innsats i yrkesarbeid som står i sammenheng med hjelp til foreldre. Deltidsarbeidende kvinner stiller i større grad opp enn det kvinner som jobber fulltid gjør. Resultatene tyder på at tilgjengelighet i form av tid har betydning ved at hjelp til foreldre er knyttet til lavere innsats på andre områder – arbeid ute for kvinner, arbeid hjemme for menn. Således ser innsats i omsorg for foreldre ut til å gå sammen med tradisjonelle kjønnsroller i familien.

Nøkkelord: omsorg, generasjoner, kjønn, likestilling

ARE CARING FATHERS CARING SONS? GENDER EQUALITY AT HOME AND HELP TO AGEING PARENTS

Discussions about gender equality in the family have focused mainly on couples with small children, and debates about new roles of men have tended to be about men as fathers. In this article, we take a three-generational perspective and address division of household work and regular help to ageing parents, emphasising men’s role as sons. The assumption is that men’s involvement at home may contribute to the shaping of a new type of man, one who is not just involved with children and partner but also with parents. The analyses, which are based on data from the Norwegian Life Course, Generation and Gender Survey, do not support our assumption. Men who practise equal sharing of housework are less inclined to help parents than men used to a more traditional division of chores. Involvement in childcare is not correlated with helping patterns. For women, paid work is more important for caregiving than unpaid household work. The results suggest that time availability shapes care patterns. Help to parents is inversely related to engagement in other spheres – work at home for men, work outside home for women. In other words, care for parents seems related to traditional gender roles in the family.

Keywords: care, generations, gender, gender equality
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon