Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Utfordrende inkluderingspolitikk - Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV

tone.almandreassen@hioa.no

ANDREASSEN, TONE ALM. Dr.polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2004. Professor og forskningsleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus siden 2012.

knut.fossestol@afi.hioa.no

FOSSESTØL, KNUT. Mag.art. i sosiologi, Universitetet i Oslo 1988. Forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet siden 2003.

Inkluderingspolitikken bak NAV-reformen og IA-avtalen utfordrer forståelsen av ansvar og oppgaver i de feltene som skal realisere den – arbeidslivet, NAV-feltet og helsetjenesten. Perspektivet om institusjonell logikk anvendes for å få tak på de utfordringene som innarbeidede forståelser og praksiser representerer i realiseringen av inkluderingspolitikken. Tenkningen om samstyring belyser styringsmidlene som er tatt i bruk og betingelsene for at disse kan skape institusjonell endring. På bakgrunn av data fra et utvalg av aktørene identifiserer vi hvordan inkluderingspolitikken utfordrer etablert institusjonell logikk ved at den krever a) samtidighet i stedet for sekvensialitet, b) bistand til brukerne i stedet for byråkratisk forvaltning, c) arbeidsgiveransvar i stedet for overføring av de syke til NAV, d) vurdering av arbeidsevne i stedet for av sykdom, og e) samarbeid i stedet for avgrensning. Selv om samstyring og indirekte styringsmidler er nødvendige og virksomme, er det betingelser for virksom samstyring som ikke er oppfylt, og trekk som understøtter etablert institusjonell logikk, som ikke er omfattet av inkluderingspolitikken.

Nøkkelord: Samstyring, institusjonell logikk, institusjonell endring, inkludering arbeidsliv, NAV, helsetjeneste, IA-avtale

CHANGING INSTITUTIONAL LOGICS: GOVERNANCE IN NORWEGIAN POLICY FOR LABOUR MARKET INCLUSION

Reform of the Norwegian labour and welfare administration, as well as of the tripartite Memorandum of Understanding on a more Inclusive Working Life, is an ambitious political goal that implies a transformation of present understandings of the character of the labour market and employees. This political project affects not only the labour market, but also the institutional logics in the fields of health services and labour and welfare services. Based on data from the concerned fields, we explore how the policy of labour market inclusion presupposes breaches with established institutional logics, their sense of roles and responsibilities and their relationships to each other, by requiring parallel not sequential interventions, assistance rather than administration, employer responsibility for labour market inclusion not just public responsibility, and collaboration not delimitation. We argue that governance tools applied are neither adequately implemented nor sufficiently effective to alter the established institutional logics.

Keywords: Institutional logic, institutional change, governance, labour market inclusion, health care, labour and welfare administration, three partite agreement
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon