Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Konkurrensen om offerrollen i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien

goran.basic@soc.lu.se

BASIC, GORAN. Fil.dr i filosofi, Lunds universitet 2012. Ansatt ved Sociologiska institutionen, Lunds universitet, siden 2006, som postdoktor fra 2014.

I denna artikel analyseras muntligt gestaltade erfarenheter hos 27 överlevande efterkriget i nordvästra Bosnien under 1990-talet. Syftet är att dels beskriva hur de intervjuade framställer det sociala fenomenet «offerskap», dels analysera diskursiva mönster som medverkar i konstruktionen av kategorin «offer». Aktörernas anspråk på statusen «offer» skapar en konkurrens om offerrollen efter kriget. Konkurrensen mellan kategorierna tycks utspela sig på en symbolisk nivå. Reproducerandet av konkurrens om offerrollen tycks upprätthålla de gränsdragningar som spelades ut så tydligt under kriget

Nøkkelord: offerskap, krig, brott, offer, förövare, Bosnien

COMPETITION FOR VICTIMHOOD IN STORIES OF SURVIVORS FROM THE BOSNIAN WAR

The aim of this article is to analyse verbally portrayed experiences of 27 survivors of the 1990’s war in northwestern Bosnia. My focus is on describing how the interviewees portray the social phenomenon of «victimhood» and on analysing the discursive patterns that contribute to construction of the category «victim». When, after the war, different actors claim this «victim» status, it sparks a competition for victimhood. The competition between categories seems to take place on a symbolic level. By reproducing this competition for the victim role, all demarcations, which were played out so skilfully during the war, are kept alive.

Keywords: victimhood, war, crime, victim, perpetrator, Bosnia
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon